UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  300400400400400
Preinscripció  324493529514532
Preinscripció vs oferta  108%123,2%132,2%128,5%133%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  5972836051
Homes  190233255226175
Total  249305338286226
Estudiantat TOTAL Dones  59128192177166
Homes  190405579651569
Total  249533771828735
EETC  187,1430,6532,5616,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.352,525.83631.94936.973-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.33625.49431.203,535.342-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  16,5328,56421.331-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  013,594,5241,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00958,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,648,541,444,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -96,6%96,5%96,1%96%
Taxa de rendiment (%)  -94,5%95,3%91,4%90,8%
Taxa d'abandonament (%)  ---8%4,9%
Taxa de graduació (%)  ---66,3%70,6%
Taxa d'eficicència (%)  --99,9%99,6%96,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --156151
Homes  --57119184
Total  --72180235
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -51849195
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -61095
No Doctor  -1322
Lectors  Doctor -1148
Associats  Doctor -362322
No Doctor  -26445966
Altres  Doctor -4998
No Doctor  -2121
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -62,2%53,7%49,4%48,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -5,4%6,3%3,9%1,8%
No Doctor  -4,3%3,2%2,2%1,4%
Lectors  Doctor -1,9%1,2%1,8%4%
Associats  Doctor -3,2%3,8%9,6%9,9%
No Doctor  -19,2%28,7%30,4%31,4%
Altres  Doctor -2,9%2,8%1,9%2,8%
No Doctor  -1%0,3%0,9%0,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -26,7%34,5%42%46,5%
Tram VIU  -69,8%63,2%53,7%51,9%
Tram NO VIU  -3,4%2,2%4,3%1,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -39,9%48,2%53,8%53,4%
Tram VIU  -43,3%42,3%38,1%40,2%
Tram NO VIU  -16,8%9,4%8,1%6,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,434,9%3,438,5%3,435,2%3,439%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,836,9%3,937,8%3,935,6%436,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----421,8%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,7100%4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,227,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50,9%29,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----77,4%29,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament