UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  60606060-
Preinscripció  129201128128-
Preinscripció vs oferta  215%335%213,3%213,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  31321315-
Homes  92815459-
Total  1231136774-
Estudiantat TOTAL Dones  48442823-
Homes  15011910181-
Total  198163129104-
EETC  150,9131110,493,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.0517.8606.6245.630-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.9517.7066.4685.524-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  100154156106-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,748,251,354,1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -99,7%99,1%98,9%99,3%
Taxa de rendiment (%)  -91,7%97%95,6%95,4%
Taxa d'abandonament (%)  -8,9%34%50,4%52%
Taxa de graduació (%)  -42,2%59,8%42%43,1%
Taxa d'eficicència (%)  -96,9%94,7%95,7%63,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -13211010
Homes  -74552950
Total  -87763960
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4640403834
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22122
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 32334
Associats  Doctor 24777
No Doctor  35592
Altres  Doctor 33233
No Doctor  -1211
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 83,5%80,9%80,1%70,6%69%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,4%2,9%2%3,4%4,1%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,9%4,9%7,4%8,5%13,1%
Associats  Doctor 2,4%4,5%4,5%7,1%8,6%
No Doctor  4,1%5,7%4,4%7,4%0,9%
Altres  Doctor 1,8%0,6%0,4%2%3,7%
No Doctor  -0,5%1,2%1%0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  15,7%19%18,2%27,8%29%
Tram VIU  82,2%75,3%81,8%67,5%71%
Tram NO VIU  2,1%5,8%-4,6%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  20%23%21,9%30,9%19,8%
Tram VIU  77,5%68,7%77,9%64,8%75,6%
Tram NO VIU  2,6%8,3%0,2%4,3%4,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,532%3,526,9%3,532,5%3,737,7%3,740,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  433%3,930,3%3,834,3%3,935,4%3,934,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,942,9%2,312,1%3,734,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%5100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,461,9%3,630,3%3,841,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  46,2%61,9%60%30,3%75%41,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  76,9%61,9%50%30,3%91,7%41,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).