UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Preinscripció  129201128128146
Preinscripció vs oferta  215%335%213,3%213,3%243,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3132151522
Homes  9281546159
Total  123113697681
Estudiantat TOTAL Dones  4850333427
Homes  15014110710793
Total  198191140141120
EETC  150,9131110,4115,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.0517.8606.6246.913-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.9517.7066.4686.777-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  100154156136-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,748,251,349-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,7%99,1%98,9%99,4%99,2%
Taxa de rendiment (%)  91,7%97%95,6%95,6%90,2%
Taxa d'abandonament (%)  8,9%34%50,4%52%35,8%
Taxa de graduació (%)  42,2%59,8%42%43,1%50,9%
Taxa d'eficicència (%)  96,9%94,7%95,7%63,3%94,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1321101120
Homes  7455295136
Total  8776396256
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4040383435
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21222
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 233412
Associats  Doctor 47775
No Doctor  55926
Altres  Doctor 32331
No Doctor  1211-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 80,9%80,1%70,6%69%70,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,9%2%3,4%4,1%3,9%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,9%7,4%8,5%13,1%17,1%
Associats  Doctor 4,5%4,5%7,1%8,6%2,5%
No Doctor  5,7%4,4%7,4%0,9%5,1%
Altres  Doctor 0,6%0,4%2%3,7%0,3%
No Doctor  0,5%1,2%1%0,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  19%18,2%27,8%29%28,5%
Tram VIU  75,3%81,8%67,5%71%70,9%
Tram NO VIU  5,8%-4,6%-0,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23%21,9%30,9%19,8%25,9%
Tram VIU  68,7%77,9%64,8%75,6%71,6%
Tram NO VIU  8,3%0,2%4,3%4,6%2,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,526,9%3,532,5%3,737,7%3,740,5%3,620,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,930,3%3,834,3%3,935,4%3,934,6%3,911,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,312,1%3,734,5%4,811,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,630,3%3,841,4%3,511,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%30,3%75%41,4%25%11,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%30,3%91,7%41,4%50%11,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----28,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).