UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  1816141640
Preinscripció vs oferta  90%80%70%80%200%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -2123
Homes  11109713
Total  111210916
Estudiantat TOTAL Dones  32433
Homes  2620191518
Total  2922231821
EETC  16,611,11211,811
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  994664,5719,5705660
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  994657712690640,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  07,57,5154,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000015
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,547,531,339,231,4
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,4%97,9%99%100%97,8%
Taxa de rendiment (%)  98,3%97,9%96%87,4%95%
Taxa d'abandonament (%)  14,3%10,5%13,3%18,2%16,7%
Taxa de graduació (%)  85,7%84,2%86,7%81,8%66,7%
Taxa d'eficicència (%)  94,9%97%99,2%99,3%98,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  42-21
Homes  13131075
Total  17151096
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1171176
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1-112
Associats  Doctor 35442
No Doctor  11121
Altres  Doctor 34522
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 61,3%53,6%54%51,1%61%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -0,2%---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1,2%-1,2%14,3%21,1%
Associats  Doctor 19,4%23,8%25,6%19%1,9%
No Doctor  5,9%8,1%7,1%9%10,2%
Altres  Doctor 12,2%14,3%12%6,5%5,7%
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,7%46,2%46%45,2%43,8%
Tram VIU  61,3%53,8%54%54,8%56,2%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,7%38,8%37,2%38,7%38,1%
Tram VIU  65,2%60,4%50,9%60,4%58,3%
Tram NO VIU  1,1%0,8%12%0,9%3,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,848,8%3,841,1%4,256,5%4,257,9%4,152,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,3%439,1%4,552%4,846,2%4,350,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----537,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----4,737,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%37,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --66,7%100%0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --6,7100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --6,7100%5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).