UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  20202020-
Preinscripció  5181614-
Preinscripció vs oferta  25%90%80%70%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3-21-
Homes  1211108-
Total  1511129-
Estudiantat TOTAL Dones  7222-
Homes  29261213-
Total  36281415-
EETC  20,816,611,19,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.250,5994664,5569,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.190994657562-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60,507,57,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,735,547,538-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,1%96,9%99,4%97,9%98,9%
Taxa de rendiment (%)  97,2%84,9%98,3%97,9%95,4%
Taxa d'abandonament (%)  0%10%14,3%10,5%13,3%
Taxa de graduació (%)  87,5%70%85,7%84,2%86,7%
Taxa d'eficicència (%)  97,3%99,7%94,9%97%96,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2142-
Homes  91913133
Total  112017153
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 121011711
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --1-1
Associats  Doctor 23354
No Doctor  -1111
Altres  Doctor 22345
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 85,2%68,8%61,3%53,6%54%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---0,2%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --1,2%-1,2%
Associats  Doctor 8,3%18,9%19,4%23,8%25,6%
No Doctor  -5,3%5,9%8,1%7,1%
Altres  Doctor 6,5%7,1%12,2%14,3%12%
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  21,6%38%38,7%46,2%46%
Tram VIU  77,1%44,5%61,3%53,8%54%
Tram NO VIU  1,3%17,5%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22,1%40,4%33,7%38,8%37,2%
Tram VIU  50,7%56,5%65,2%60,4%50,9%
Tram NO VIU  27,2%3,1%1,1%0,8%12%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,640,8%3,844,7%3,848,8%3,841,1%4,256,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,839,8%4,239,7%446,3%439,1%4,552%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  510%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,520%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%20%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%20%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----6,7100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).