UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3020202020
Preinscripció  172011518
Preinscripció vs oferta  56,7%100%55%25%90%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2243-
Homes  1819151211
Total  2021191511
Estudiantat TOTAL Dones  4343-
Homes  2629302418
Total  3032342718
EETC  20,522,920,921,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.278,51.373,51.253,51.264-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.2561.373,51.2411.190-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  22,5012,569,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0004,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,642,936,946,8-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%96,8%98,1%96,9%99,3%
Taxa de rendiment (%)  91,7%93,3%97,2%84,9%98,1%
Taxa d'abandonament (%)  --0%10%19%
Taxa de graduació (%)  --87,5%70%71,4%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%97,3%99,7%90,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  312--
Homes  1119107
Total  14211107
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 910111011
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 211--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor --232
No Doctor  ---12
Altres  Doctor 42223
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73,7%84,6%71,7%68,8%61,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,9%6,2%13,5%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----1,2%
Associats  Doctor --8,3%18,9%15,4%
No Doctor  ---5,3%9,9%
Altres  Doctor 12,4%9,2%6,5%7,1%12,2%
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14,1%18%21,6%38%38,7%
Tram VIU  79%73%77,1%44,5%61,3%
Tram NO VIU  6,9%9%1,3%17,5%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,9%6,8%22,1%40,4%33,7%
Tram VIU  80,3%57,3%50,7%56,5%65,2%
Tram NO VIU  2,9%35,9%27,2%3,1%1,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,817,7%3,640,1%3,640,8%3,844,7%3,848,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  417,8%3,540,5%3,839,8%4,239,7%446,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----510%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,520%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%20%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%20%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----6,7100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament