UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria d'Organitzaci��

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Preinscripció  73552925-
Preinscripció vs oferta  182,5%137,5%72,5%62,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  5653-
Homes  179147-
Total  22151910-
Estudiantat TOTAL Dones  1916119-
Homes  55403125-
Total  74564234-
EETC  42,430,126,422,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.5441.804,51.5811.370,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.476,51.7521.561,51.277,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60451266-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00019,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  7,57,57,57,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,432,237,640,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98%98,6%98,9%97,5%96,9%
Taxa de rendiment (%)  96,5%94,4%92,2%94%94%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%10,5%4,8%5%6,2%
Taxa de graduació (%)  43,8%70,2%28,6%85%62,5%
Taxa d'eficicència (%)  99,4%97,1%95,2%95,6%97,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1010972
Homes  1621161811
Total  2631252513
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2017221512
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 221-1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 21132
Associats  Doctor 68656
No Doctor  1415141616
Altres  Doctor 21111
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41,8%44,8%44,6%54,7%45,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,8%7,3%6,5%-1,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,1%0,4%2,6%3,8%2,9%
Associats  Doctor 9,4%12%7,6%6,3%8%
No Doctor  34,3%34,3%37,6%34,3%41,1%
Altres  Doctor 2,7%1,2%1,1%0,9%0,7%
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  50,5%48%48,9%45,3%52,7%
Tram VIU  44,7%51,4%49,6%52,9%47,3%
Tram NO VIU  4,8%0,7%1,4%1,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  65,8%63,6%58,7%50%56,6%
Tram VIU  24,6%30,6%38,7%48,2%39,1%
Tram NO VIU  9,6%5,8%2,6%1,8%4,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,439,6%3,532,1%3,639,4%3,732,3%3,321,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,637,3%3,633,1%3,738,7%3,934,6%3,620,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,948,3%4,713%3,324%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,8100%4,3100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,648,3%4,313%3,928%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%48,3%100%13%100%28%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%48,3%100%13%71,4%28%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).