UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Organització

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  7355292518
Preinscripció vs oferta  182,5%137,5%72,5%62,5%45%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  56235
Homes  17910711
Total  2215121016
Estudiantat TOTAL Dones  1916131313
Homes  5541323632
Total  7457454945
EETC  42,430,126,428,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.5441.804,51.5811.717-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.476,51.7521.561,51.612-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60451278-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00019,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  7,57,57,57,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,432,237,635-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,6%98,9%97,5%97%96,2%
Taxa de rendiment (%)  94,4%92,2%94%94,2%88,5%
Taxa d'abandonament (%)  10,5%4,8%5%6,2%0%
Taxa de graduació (%)  70,2%28,6%85%62,5%63,6%
Taxa d'eficicència (%)  97,1%95,2%95,6%96,6%95,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  109724
Homes  2116181110
Total  3125251314
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1722151212
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21-11
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11321
Associats  Doctor 86566
No Doctor  1514161611
Altres  Doctor 11111
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,8%44,6%54,7%45,6%50,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,3%6,5%-1,7%3%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 0,4%2,6%3,8%2,9%0,7%
Associats  Doctor 12%7,6%6,3%8%17,3%
No Doctor  34,3%37,6%34,3%41,1%27,8%
Altres  Doctor 1,2%1,1%0,9%0,7%1%
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  48%48,9%45,3%52,7%48,2%
Tram VIU  51,4%49,6%52,9%47,3%39,1%
Tram NO VIU  0,7%1,4%1,8%-12,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  63,6%58,7%50%56,6%55,9%
Tram VIU  30,6%38,7%48,2%39,1%43,4%
Tram NO VIU  5,8%2,6%1,8%4,4%0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,532,1%3,639,4%3,732,3%3,321,1%4,319,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,633,1%3,738,7%3,934,6%3,620,4%4,318,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,713%3,324%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,3100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,313%3,928%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%13%100%28%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%13%71,4%28%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----22,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).