UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  97107624990
Preinscripció vs oferta  323,3%356,7%206,7%163,3%300%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  34556
Homes  3128161818
Total  3432212324
Estudiantat TOTAL Dones  77111012
Homes  7270636251
Total  7977747263
EETC  56,45451,850,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.3813.2373.1083.006,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2913.1053.043,52.864-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8411155,5121,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6214,516,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  004,54,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,842,643,841,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,9%98%97,2%95,6%96,4%
Taxa de rendiment (%)  91,4%92,4%91,9%92,8%90,8%
Taxa d'abandonament (%)  14,3%9,1%12%3,7%13,6%
Taxa de graduació (%)  57,1%77,3%76%92,6%77,3%
Taxa d'eficicència (%)  95,1%96%95,6%95,9%95%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  24163
Homes  1724222321
Total  1928232924
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3028242627
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21322
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1111
Associats  Doctor 23222
No Doctor  35787
Altres  Doctor 612--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 85,3%83,2%74,6%75%78,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2%2,2%3%2,7%0,9%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1,9%1,9%1,7%0,6%
Associats  Doctor 4,2%4,1%8%2,9%3,5%
No Doctor  2,8%8%11,6%17%16,1%
Altres  Doctor 5,6%0,6%1%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,7%14,6%22,4%22,2%23,4%
Tram VIU  78%84%77,6%74,2%76,6%
Tram NO VIU  9,4%1,4%-3,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23,8%19,1%21%21,3%22,5%
Tram VIU  72,1%77,1%76%75,6%76,9%
Tram NO VIU  4,1%3,7%3%3,1%0,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,742,4%3,746,1%3,736,7%3,647,7%3,539%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,941%442,4%3,936,3%3,841,3%3,736,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,724%3,326,1%2,315,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,824%3,834,8%3,219,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%24%62,5%34,8%60%19,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%24%75%34,8%60%19,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----93,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----57,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).