UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Autom��tica i Rob��tica (Pla 2012)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  971076249-
Preinscripció vs oferta  323,3%356,7%206,7%163,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3455-
Homes  31282318-
Total  34322823-
Estudiantat TOTAL Dones  771110-
Homes  72696038-
Total  79767148-
EETC  56,45451,837,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.3813.2373.1082.258-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2913.1053.043,52.120-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8411155,5117-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6214,516,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  004,54,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,842,643,847-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,2%96,9%98%97,2%95,6%
Taxa de rendiment (%)  91,9%91,4%92,4%91,9%92,8%
Taxa d'abandonament (%)  30,8%14,3%9,1%12%3,7%
Taxa de graduació (%)  57,7%57,1%77,3%76%92,6%
Taxa d'eficicència (%)  97,1%95,1%96%95,6%96,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  12416
Homes  2817242223
Total  2919282329
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3130282426
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22132
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1-111
Associats  Doctor 12322
No Doctor  -3578
Altres  Doctor 4612-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 87,8%85,3%83,2%74,6%75%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,8%2%2,2%3%2,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 0,8%-1,9%1,9%1,7%
Associats  Doctor 3,9%4,2%4,1%8%2,9%
No Doctor  -2,8%8%11,6%17%
Altres  Doctor 4,6%5,6%0,6%1%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  9,3%12,7%14,6%22,4%22,2%
Tram VIU  85,4%78%84%77,6%74,2%
Tram NO VIU  5,2%9,4%1,4%-3,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22,6%23,8%19,1%21%21,3%
Tram VIU  67,3%72,1%77,1%76%75,6%
Tram NO VIU  10,1%4,1%3,7%3%3,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,542,4%3,742,4%3,746,1%3,736,7%3,647,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,839,4%3,941%442,4%3,936,3%3,841,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,322,2%3,724%3,326,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,580%4,7100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,427,8%3,824%3,834,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%27,8%83,3%24%62,5%34,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%27,8%83,3%24%75%34,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).