UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria d'Automoci��

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030---
Preinscripció  5664---
Preinscripció vs oferta  186,7%213,3%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -2---
Homes  2125---
Total  2127---
Estudiantat TOTAL Dones  132--
Homes  65693713-
Total  66723913-
EETC  4849,224,72,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.8802.9491.482172,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.7722.881,51.422148,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  103,5396012-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4,528,500-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00012-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,6413813,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,8%94,3%96,9%99,7%99,7%
Taxa de rendiment (%)  92,8%91,4%93,6%95,8%96,2%
Taxa d'abandonament (%)  25,9%17,1%13,6%8%6,2%
Taxa de graduació (%)  37%39%77,3%56%87,5%
Taxa d'eficicència (%)  96,9%98,3%97%96,5%94,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  ----3
Homes  1927182923
Total  1927182926
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2119201912
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 55443
No Doctor  -1---
Lectors  Doctor -1124
Associats  Doctor 610997
No Doctor  1418212814
Altres  Doctor 11121
No Doctor  11---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 43%34,4%35,7%31,2%22,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,4%9,5%4,1%2,9%2,6%
No Doctor  -0,1%---
Lectors  Doctor -1,2%1,1%3%6,5%
Associats  Doctor 14,4%16,8%19,6%15,3%15%
No Doctor  28,1%32%36,1%41,6%47,3%
Altres  Doctor 2,2%3%3,3%6%6,2%
No Doctor  1,9%3%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  48,6%57,7%62,2%66,4%75%
Tram VIU  51,4%41,1%37,8%33,6%25%
Tram NO VIU  -1,2%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  63,2%68%67,7%69,3%75,9%
Tram VIU  26,3%23,1%27,8%24%23,6%
Tram NO VIU  10,5%8,9%4,6%6,7%0,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442%3,537,9%3,440,9%3,439,7%3,249,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,940,7%436,5%4,139,4%439,5%3,945,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,222,2%2,718,8%3,817,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%4100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,522,2%3,231,2%313,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%22,2%40%31,2%40%17,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%22,2%100%31,2%60%17,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).