UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Logística, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  911--
Homes  155---
Total  2461--
EETC  17,61,93,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.084115210--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.00965150--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  655030--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  10030--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,219,230--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,6%95,7%92,9%100%-
Taxa de rendiment (%)  78,6%91,7%81,2%85,7%-
Taxa d'abandonament (%)  12,5%20,8%5,3%--
Taxa de graduació (%)  71,9%54,2%57,9%--
Taxa d'eficicència (%)  96,8%92,3%92,3%87,3%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  116-3-
Homes  11843-
Total  221446-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 156413
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 211--
No Doctor  211--
Lectors  Doctor 3311-
Associats  Doctor 31--1
No Doctor  106423
Altres  Doctor 512--
No Doctor  11---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,5%35,8%26,1%25%37,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,5%0,2%0,4%--
No Doctor  3,4%7,3%5,2%--
Lectors  Doctor 12,5%12,6%16,1%25%-
Associats  Doctor 6,4%6,6%--12,5%
No Doctor  21,6%31,7%36,5%50%50%
Altres  Doctor 9,2%4,3%15,6%--
No Doctor  2,9%1,3%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43%42,4%49,6%75%75%
Tram VIU  56,7%57,6%45,2%25%25%
Tram NO VIU  0,3%-5,2%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,9%68,4%68,7%75%62,5%
Tram VIU  23,8%19,6%28,7%25%-
Tram NO VIU  15,2%12%2,6%-37,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  49,8%--------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,110,3%--------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----333,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----450%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%82,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --25%100%11,8%88,2%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,5100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --6100%3,6100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament