UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria F��sica

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  257,5%215%232,5%225%280%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  1172,5%1152,5%1082,5%1150%1315%
Nota de tall (assignació juliol)  12,712,712,812,713
Via Accés  PAU o assimilats  94%92,9%97,5%91,3%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2%----
PAU amb carrera començada  4%4,8%2,5%6,5%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,4%-2,2%-
Nota Accés 5-6  -2,4%-2,2%-
6-7  2%2,4%---
7-8  -----
8-9  ---2,2%-
>9  98%95,2%100%95,6%-
Preferència 1a  94%100%95%97,8%-
2a  --5%--
3a  6%--2,2%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  21131215-
Homes  41403942-
Total  62535157-
Estudiantat TOTAL Dones  57615758-
Homes  178179173169-
Total  235240230227-
EETC  193,8200,6189,1236,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.629,512.037,511.345,514.203,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.329,511.755,510.961,513.939,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  240246354234-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60363024-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0006-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,550,249,362,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4448504342
% Aptes FI tp  59,1%68,8%68%69,8%57,1%
% Aptes FI tp+1  25%6,2%2%9,3%-
% No Aptes 1r  6,8%2,1%2%7%-
% No Aptes FI  --2%2,3%-
Altres (2)  9,1%22,9%26%11,6%42,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,1%96,4%96,3%96,5%97%
Taxa de rendiment (%)  90,2%94,2%94,7%89,3%90,4%
Taxa d'abandonament (%)  29,8%19,6%14,3%19,6%18,2%
Taxa de graduació (%)  66,7%80,4%78,6%76,1%75%
Taxa d'eficicència (%)  98,9%96,7%98,1%92%94,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  7981313
Homes  3137333736
Total  3846415049
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9599105117110
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1-111
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 11112
No Doctor  11112
Altres  Doctor 13232
No Doctor  -1-1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 97,9%98,9%98,2%97,7%96,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1%-0,3%0,4%0,2%
Lectors  Doctor ----0,1%
Associats  Doctor 0,1%0,1%0,1%0,1%2%
No Doctor  0,8%0,7%0,6%0,4%0,4%
Altres  Doctor 0,2%0,3%0,7%0,7%0,8%
No Doctor  -0,1%-0,7%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,8%1,1%2,2%2,5%3,8%
Tram VIU  94,9%94,6%94,9%90%89,3%
Tram NO VIU  2,3%4,2%2,9%7,6%7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  3,8%7,6%8%7,2%8,7%
Tram VIU  91,1%83,9%77,5%78,4%81,5%
Tram NO VIU  5,2%8,5%14,5%14,4%9,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,550,5%3,549,8%3,550,5%3,549,1%3,554,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,947,4%446,5%3,947,8%3,945,3%3,947,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,213,6%3,724,4%3,914%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%--4100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,334,1%4,241,5%4,430%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  86,7%34,1%70,6%41,5%86,7%30%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  93,3%34,1%94,1%41,5%93,3%30%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).