UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaci��

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  1032--
Homes  471682-
Total  5719102-
EETC  32,95,22,70,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.97131416424-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.453,51225024-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  121,524240-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1440240-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  252168660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,616,516,412-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,4%89,3%89,2%73,9%88,9%
Taxa de rendiment (%)  79,3%82,8%82,6%54,1%58,5%
Taxa d'abandonament (%)  56,6%27,4%30,9%--
Taxa de graduació (%)  16,9%45,2%38,2%--
Taxa d'eficicència (%)  90,7%89,8%82,8%77,6%68,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  95721
Homes  51513365
Total  60564086
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 14514612910788
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 53222
No Doctor  34433
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12221
No Doctor  21434
Altres  Doctor 4442-
No Doctor  22-4-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 91,3%92%89,8%88%88,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,5%2,6%2,4%3,5%3,6%
No Doctor  2,7%3,3%3,3%3,6%3,2%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,5%0,9%0,6%0,9%0,9%
No Doctor  1,2%0,9%3,4%2,9%3,4%
Altres  Doctor 0,6%0,3%0,5%0,8%-
No Doctor  0,2%0,1%-0,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,4%2,7%5,2%5,6%4,9%
Tram VIU  89,7%89,4%90%86,3%88,7%
Tram NO VIU  6,9%7,9%4,7%8,2%6,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,5%14,7%14,2%16,5%18%
Tram VIU  64,5%63,4%64,1%61%58,6%
Tram NO VIU  19%22%21,7%22,5%23,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,554,8%3,455,3%3,555,7%3,460%3,657,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,852,6%3,854,2%3,853,1%3,855,2%3,852,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,220%417,9%4,337,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,6100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,629,1%420,5%337,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,7%30,9%62,5%20,5%66,7%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%30,9%100%20,5%33,3%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).