UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  32---
Homes  1682--
Total  19102--
EETC  5,22,70,4--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  31416424--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1225024--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  24240--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0240--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  168660--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  16,516,412--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,2%73,9%88,9%100%-
Taxa de rendiment (%)  82,6%54,1%58,5%100%-
Taxa d'abandonament (%)  30,9%----
Taxa de graduació (%)  38,2%----
Taxa d'eficicència (%)  82,8%77,6%68,7%99,6%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  721--
Homes  33651-
Total  40861-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 12910788267
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 222-2
No Doctor  43312
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 221-4
No Doctor  434-3
Altres  Doctor 42---
No Doctor  -4--1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,8%88%88,9%50%87,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,4%3,5%3,6%-3,3%
No Doctor  3,3%3,6%3,2%50%3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,6%0,9%0,9%-2,8%
No Doctor  3,4%2,9%3,4%-3,3%
Altres  Doctor 0,5%0,8%---
No Doctor  -0,4%--0,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,2%5,6%4,9%-6,4%
Tram VIU  90%86,3%88,7%50%89,1%
Tram NO VIU  4,7%8,2%6,4%50%4,5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  14,2%16,5%18%50%17,1%
Tram VIU  64,1%61%58,6%50%65%
Tram NO VIU  21,7%22,5%23,4%-17,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,555,7%3,460%3,657,9%3,546,4%3,540,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853,1%3,855,2%3,852,1%3,644,8%3,839,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,337,5%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  337,5%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%37,5%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%37,5%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----93,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----45,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).