UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Electr��nics

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2----
Homes  2732--
Total  2932--
EETC  20,91,51--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.25391,562--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9634238--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  80024--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  45120--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  16537,50--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,230,531--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,8%89,8%88,1%69,2%100%
Taxa de rendiment (%)  80,9%86,3%83,6%59%100%
Taxa d'abandonament (%)  70,4%60,7%68,4%--
Taxa de graduació (%)  11,1%13,1%17,3%--
Taxa d'eficicència (%)  88,4%83,4%79,9%64,5%54,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  732--
Homes  18252212
Total  25282412
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 150130613740
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 53--1
No Doctor  343--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12---
No Doctor  21314
Altres  Doctor 551--
No Doctor  11-2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 90,7%90,5%92,8%98,4%87,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,5%3%--4%
No Doctor  2,8%3,5%2,4%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,5%1,3%---
No Doctor  1,3%1%4%0,4%8,1%
Altres  Doctor 1%0,6%0,8%--
No Doctor  0,2%0,1%-1,2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4%3,6%6,9%1,6%8,1%
Tram VIU  88,5%89,1%84,1%98,4%76,6%
Tram NO VIU  7,6%7,3%9%-15,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  17%15,8%17,8%10,7%21,6%
Tram VIU  62,4%60,6%54,4%63,4%51,1%
Tram NO VIU  20,5%23,5%27,9%25,9%27,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,455,8%3,455,7%3,556%3,459,7%3,657,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853,1%3,854,1%3,853,1%3,854,8%3,852%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,823,1%4,316,7%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%5100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,430,8%3,420,8%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%30,8%60%20,8%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%30,8%80%20,8%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,890,9%5,5100%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,9%100%100%100%94,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  54,5%100%41,7%100%57,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,4100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,4100%5,8100%4,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).