UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Fotònica (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3535353535
Preinscripció  4447414442
Preinscripció vs oferta  125,7%134,3%117,1%125,7%120%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  58576
Homes  1920191519
Total  2428242225
Estudiantat TOTAL Dones  69686
Homes  2222211721
Total  2831272527
EETC  21,724,725,622,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.4341.4791.5331.328-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4341.4791.5281.309-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00519-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,247,756,853,1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99,1%97,6%98,7%97,8%
Taxa de rendiment (%)  95,8%94,2%94,8%96,7%94,2%
Taxa d'abandonament (%)  -3,3%8,3%7,1%0%
Taxa de graduació (%)  -90%91,7%85,7%95,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%99,8%100%98,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  54857
Homes  2018191613
Total  2522272120
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2229242321
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 1----
No Doctor  11---
Altres  Doctor -1-1-
No Doctor  ---21
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 92,3%94,8%98,1%96,4%99%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --1,9%--
Lectors  Doctor 4,1%----
Associats  Doctor 1,8%----
No Doctor  1,8%1,8%---
Altres  Doctor -3,3%-0,9%-
No Doctor  ---2,7%1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11,4%3,4%1,7%2,7%1%
Tram VIU  84,1%92,6%88,9%90,7%94,4%
Tram NO VIU  4,6%4%9,4%6,6%4,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  5,4%1,8%1,9%3,6%1%
Tram VIU  89,1%98,2%96,8%92,5%94,4%
Tram NO VIU  5,4%-1,2%3,9%4,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,312,4%--3,618,8%3,753,3%3,938,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,48,6%--3,625,2%4,146,2%4,244,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----5952,4%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,228,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament