UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Preinscripció  8472566942
Preinscripció vs oferta  140%120%93,3%115%70%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  65228
Homes  3432344123
Total  4037364331
Estudiantat TOTAL Dones  111511913
Homes  79828510191
Total  909796110104
EETC  56,664,564,974,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.395,53.8723.896,54.472,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2483.4773.6094.105-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  122,5350217,5267,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  20455575-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  501525-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,739,940,640,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,2%88,6%89,8%92,9%91,5%
Taxa de rendiment (%)  86,4%82,3%84,1%88,4%83,4%
Taxa d'abandonament (%)  24,1%15,4%25,7%22,5%22,2%
Taxa de graduació (%)  55,2%46,2%42,9%42,5%50%
Taxa d'eficicència (%)  93,5%96,7%95,6%91,5%94,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  11234
Homes  1816191822
Total  1917212126
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4352474954
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 12421
No Doctor  11222
Altres  Doctor 131--
No Doctor  --21-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 96,2%93,1%91,4%89,8%92,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----0,2%
Associats  Doctor 1,1%1%2,8%3%1,1%
No Doctor  2%3,7%4,2%4,9%5,6%
Altres  Doctor 0,7%2,1%0,6%--
No Doctor  --1,1%0,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,8%6,9%8,6%9,4%7,2%
Tram VIU  83,9%86%82,2%86,1%87,7%
Tram NO VIU  12,3%7,1%9,2%4,5%5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,5%11,6%8,6%9,4%7,2%
Tram VIU  74,2%80,6%82,2%81,4%80,5%
Tram NO VIU  9,2%7,8%9,1%9,2%12,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,640,9%3,637,8%3,752,7%3,756,5%3,845,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  438,8%437,6%452,2%3,954%445,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  15,9%3,528,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  417,6%3,933,3%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%17,6%71,4%33,3%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%17,6%85,7%33,3%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).