UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  6060606060
Preinscripció  6570638472
Preinscripció vs oferta  108,3%116%105%140%120%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  31365
Homes  2625323423
Total  2926354028
Estudiantat TOTAL Dones  3461114
Homes  4656717972
Total  4960779086
EETC  28,940,950,656,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7352.456,53.037,53.373-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.6252.281,52.832,53.225,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  110155160122,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0203020-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00155-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,440,94037,5-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,5%85%91,6%91,2%88,5%
Taxa de rendiment (%)  88,1%78,1%85,4%86,4%81,8%
Taxa d'abandonament (%)  --25,9%24,1%15,4%
Taxa de graduació (%)  --22,2%55,2%46,2%
Taxa d'eficicència (%)  -100%98,2%93,5%96,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -0211
Homes  -171816
Total  -191917
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3439454352
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11--1
No Doctor  ---22
Altres  Doctor 11313
No Doctor  -11--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,7%95,3%96,5%96,2%93,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,5%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1,2%1,6%--0,1%
No Doctor  ---3,1%4,7%
Altres  Doctor 4%2,4%2,1%0,7%2,1%
No Doctor  -0,7%0,9%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,3%4,7%3%3,8%6,9%
Tram VIU  89%89%84,2%83,9%86%
Tram NO VIU  5,7%6,3%12,8%12,3%7,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  9,4%9,8%13,2%16,5%11,6%
Tram VIU  88,8%86,1%81,2%74,2%80,6%
Tram NO VIU  1,8%4,1%5,6%9,2%7,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,727,9%3,339,7%3,443,1%3,640,9%3,637,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  428,2%3,842,3%3,741,1%438,8%437,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,442,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,842,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----62,5%42,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%42,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament