UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació:
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  60606060-
Preinscripció  84725669-
Preinscripció vs oferta  140%120%93,3%115%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  6522-
Homes  34323341-
Total  40373543-
Estudiantat TOTAL Dones  1115119-
Homes  798285100-
Total  909796109-
EETC  56,664,564,973-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.395,53.8723.896,54.379,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2483.4773.6094.012-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  122,5350217,5267,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  20455575-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  501525-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,739,940,640,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,6%91,2%88,6%89,8%92,9%
Taxa de rendiment (%)  85,4%86,4%82,3%84,1%88,4%
Taxa d'abandonament (%)  25,9%24,1%15,4%25,7%22,5%
Taxa de graduació (%)  22,2%55,2%46,2%42,9%42,5%
Taxa d'eficicència (%)  98,2%93,5%96,7%95,6%91,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  21123
Homes  718161918
Total  919172121
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4943524749
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1242
No Doctor  11122
Altres  Doctor 3131-
No Doctor  ---21
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 97,1%96,2%93,1%91,4%89,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1,1%1%2,8%3%
No Doctor  0,8%2%3,7%4,2%4,9%
Altres  Doctor 2,1%0,7%2,1%0,6%-
No Doctor  ---1,1%0,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,9%3,8%6,9%8,6%9,4%
Tram VIU  84,5%83,9%86%82,2%86,1%
Tram NO VIU  12,5%12,3%7,1%9,2%4,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  12,9%16,5%11,6%8,6%9,4%
Tram VIU  80,2%74,2%80,6%82,2%81,4%
Tram NO VIU  6,8%9,2%7,8%9,1%9,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,443,1%3,640,9%3,637,8%3,752,7%3,756,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,741,1%438,8%437,6%452,2%3,954%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,442,1%15,9%3,528,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,842,1%417,6%3,933,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,5%42,1%100%17,6%71,4%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%42,1%33,3%17,6%85,7%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).