UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Estudis d'Arquitectura

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 300

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  350350350350350
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  113,4%115,1%105,7%134,9%177,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  241,1%253,1%293,7%342,6%429,7%
Nota de tall (assignació juliol)  55,36,67,58,9
Via Accés  PAU o assimilats  82,5%86,4%86,9%86,1%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,6%0,3%0,9%2%-
CFGS o assimilats  4,3%7,9%5,5%3,7%-
PAU amb carrera començada  10,6%3,6%5,5%6,5%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,9%0,3%-1,1%-
Altres vies  1,2%1,5%1,2%0,6%-
Nota Accés 5-6  8,6%11,5%0,6%0,3%-
6-7  16,1%13,6%12,2%2%-
7-8  17,2%18,2%23%15%-
8-9  21,8%16,4%22,2%28,6%-
>9  36,2%40%41,7%54,1%-
Preferència 1a  96%95,7%90,3%95,2%-
2a  3,2%2,4%8,3%4,3%-
3a  0,6%1,8%0,9%--
4a  ---0,3%-
5a  --0,6%0,3%-
6a  -----
7a  0,3%----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  169178195202-
Homes  194160157160-
Total  363338352362-
Estudiantat TOTAL Dones  679828918979-
Homes  710793854887-
Total  1.3891.6211.7721.866-
EETC  1.168,61.375,31.4391.532,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  70.11482.516,586.34291.923,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  61.796,572.53376.10482.460,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7.537,58.580,58.4577.510,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  7561.2781.4681.563-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  24125313389,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,550,948,749,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  369346350327341
% Aptes FI tp  39%31,5%38%37%58,6%
% Aptes FI tp+1  20,9%29,8%24,6%29,4%-
% No Aptes 1r  14,1%13,6%17,7%15,6%-
% No Aptes FI  9,8%10,7%7,4%2,8%-
Altres (2)  16,3%14,2%12,3%15,3%41,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79,4%76,8%80,7%83,9%88,5%
Taxa de rendiment (%)  71,7%71,6%73,2%77,5%82,8%
Taxa d'abandonament (%)  ----34%
Taxa de graduació (%)  ----30,4%
Taxa d'eficicència (%)  99,1%97,5%95,2%97,5%94,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  36191834104
Homes  2112202576
Total  57313859180
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7775635854
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1111977
No Doctor  101011106
Lectors  Doctor 1010101114
Associats  Doctor 3236444038
No Doctor  97104123147159
Altres  Doctor 129432
No Doctor  -1222
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33,5%31,4%25,6%21,8%22,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,1%6,4%5,3%3,2%3,5%
No Doctor  6,5%6,9%6,3%6,8%4,2%
Lectors  Doctor 3,3%3,1%3,3%3,5%3,9%
Associats  Doctor 9,9%11,9%14,4%12,7%11,6%
No Doctor  35,2%38,3%44%51,1%53,7%
Altres  Doctor 4,5%2%0,9%0,6%0,7%
No Doctor  -0%0,2%0,2%0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  55,9%57,2%64,4%68,9%69%
Tram VIU  40,7%39,2%31%25,8%27,4%
Tram NO VIU  3,4%3,6%4,7%5,3%3,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  75,3%76,7%80,6%82,4%81,6%
Tram VIU  16,7%15,3%13,9%12,3%13,8%
Tram NO VIU  8%8%5,6%5,3%4,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,526,2%3,423,7%3,536,1%3,642,1%3,748%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,939,2%3,936,7%446%4,147,1%4,141,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,512,9%3,810,8%4,127,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,6100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,216,1%3,813,5%3,430,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%16,1%60%13,5%55,6%30,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%16,1%60%13,5%55,6%30,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).