UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  7575757575
Preinscripció  9812211611063
Preinscripció vs oferta  130,7%162,7%154,7%146,7%84%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1517292126
Homes  1319281816
Total  2836573942
Estudiantat TOTAL Dones  1521332734
Homes  1321333024
Total  2842665758
EETC  24,93559,343,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.4952.1003.5602.635-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4952.0653.5452.500-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  03515135-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,45053,946,2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -100%99,7%96,8%98,2%
Taxa de rendiment (%)  -97,3%92,6%92,7%91,1%
Taxa d'abandonament (%)  --0%11,1%8,8%
Taxa de graduació (%)  --89,3%77,8%80,7%
Taxa d'eficicència (%)  -100%99,7%95,7%91,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -10162516
Homes  -11121819
Total  -21284335
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -15151214
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -2222
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor -1122
Associats  Doctor -4234
No Doctor  -781210
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -63,4%65,4%55%55,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -4,9%7,4%4,7%2,8%
No Doctor  ---0,8%0,8%
Lectors  Doctor -0,8%3,8%9,3%9,3%
Associats  Doctor -16,3%6,6%6,7%12%
No Doctor  -13%16,7%23,5%19,9%
Altres  Doctor -1,6%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -30,1%27,1%39,6%41,2%
Tram VIU  -66,6%68,3%60,4%58,8%
Tram NO VIU  -3,2%4,6%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -55,3%47,4%51,6%52,9%
Tram VIU  -11,7%15,9%13,9%17,4%
Tram NO VIU  -33%36,7%34,5%29,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,954,1%3,757,8%3,978,1%3,933%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,450,3%4,153%4,260,4%4,527%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,438,1%3,222,2%2,211,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,142,9%3,125,9%311,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  55,6%42,9%50%29,6%60%11,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,8%42,9%62,5%29,6%80%11,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).