UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Estudis Avan��ats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  75757575-
Preinscripció  98122116110-
Preinscripció vs oferta  130,7%162,7%154,7%146,7%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  15172921-
Homes  13192818-
Total  28365739-
Estudiantat TOTAL Dones  15213327-
Homes  13213330-
Total  28426657-
EETC  24,93559,343,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.4952.1003.5602.635-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4952.0653.5452.500-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  03515135-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,45053,946,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%99,7%96,8%
Taxa de rendiment (%)  --97,3%92,6%92,7%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%11,1%
Taxa de graduació (%)  ---89,3%77,8%
Taxa d'eficicència (%)  --100%99,7%95,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --101625
Homes  --111218
Total  --212843
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --151512
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --222
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor --112
Associats  Doctor --423
No Doctor  --7812
Altres  Doctor --1--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --63,4%65,4%55%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --4,9%7,4%4,7%
No Doctor  ----0,8%
Lectors  Doctor --0,8%3,8%9,3%
Associats  Doctor --16,3%6,6%6,7%
No Doctor  --13%16,7%23,5%
Altres  Doctor --1,6%--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --30,1%27,1%39,6%
Tram VIU  --66,6%68,3%60,4%
Tram NO VIU  --3,2%4,6%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --55,3%47,4%51,6%
Tram VIU  --11,7%15,9%13,9%
Tram NO VIU  --33%36,7%34,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,954,1%3,757,8%3,978,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,450,3%4,153%4,260,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --2,438,1%3,222,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,142,9%3,125,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --55,6%42,9%50%29,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --77,8%42,9%62,5%29,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).