UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Paisatgisme (Pla 2015)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  66504154-
Preinscripció vs oferta  220%166,7%136,7%180%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1119168-
Homes  115611-
Total  22242219-
Estudiantat TOTAL Dones  28333931-
Homes  21161523-
Total  49495454-
EETC  41,742,143,339,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.500,52.524,52.6002.358,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.3882.483,52.5432.283,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  112,5365775-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0500-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5151,548,143,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%98,4%99,3%99,4%99,1%
Taxa de rendiment (%)  100%93,6%93,6%89,8%96,8%
Taxa d'abandonament (%)  --0%4%9,1%
Taxa de graduació (%)  --93,3%73,9%68,2%
Taxa d'eficicència (%)  -100%99,1%98%98,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -912712
Homes  -3764
Total  -12191316
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58454
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3----
No Doctor  44433
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor -3234
No Doctor  27879
Altres  Doctor ---1-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,5%27,3%19%16,4%14%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,9%----
No Doctor  32,2%19,1%16,3%15%12,1%
Lectors  Doctor ----0,4%
Associats  Doctor -13,7%16,5%18,7%19,5%
No Doctor  11,4%39,9%48,3%49,4%54%
Altres  Doctor ---0,5%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,7%69,9%80,4%82%86,7%
Tram VIU  40,3%14,6%8%16,9%11,4%
Tram NO VIU  18,9%15,5%11,6%1,1%1,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53,8%73%81%83,8%86,2%
Tram VIU  42,4%20,3%19%16,2%2,2%
Tram NO VIU  3,8%6,6%--11,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,744,2%3,734%3,944%3,756,7%463,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  441,8%4,135,6%4,235,4%4,250,6%4,353,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,933,3%3,826,3%4,638,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%475%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,933,3%226,3%438,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  42,9%33,3%0%26,3%100%38,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%33,3%100%26,3%100%38,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).