UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Paisatgisme (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  6650415438
Preinscripció vs oferta  220%166,7%136,7%180%126,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  111916819
Homes  1156116
Total  2224221925
Estudiantat TOTAL Dones  2833393129
Homes  2116152318
Total  4949545447
EETC  41,742,143,339,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.500,52.524,52.6002.358,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.3882.483,52.5432.283,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  112,5365775-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0500-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5151,548,143,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,4%99,3%99,4%99,1%98,9%
Taxa de rendiment (%)  93,6%93,6%89,8%96,8%90,8%
Taxa d'abandonament (%)  -0%4%9,1%8,3%
Taxa de graduació (%)  -93,3%73,9%68,2%79,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,1%98%98,4%98%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  91271216
Homes  37646
Total  1219131622
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84546
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  44333
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor 32342
No Doctor  787911
Altres  Doctor --1--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 27,3%19%16,4%14%18%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  19,1%16,3%15%12,1%15,1%
Lectors  Doctor ---0,4%1%
Associats  Doctor 13,7%16,5%18,7%19,5%13%
No Doctor  39,9%48,3%49,4%54%52,8%
Altres  Doctor --0,5%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  69,9%80,4%82%86,7%80,6%
Tram VIU  14,6%8%16,9%11,4%16,4%
Tram NO VIU  15,5%11,6%1,1%1,9%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  73%81%83,8%86,2%82,2%
Tram VIU  20,3%19%16,2%2,2%5,4%
Tram NO VIU  6,6%--11,6%12,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,734%3,944%3,756,7%463,8%4,150%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,135,6%4,235,4%4,250,6%4,353,3%4,632,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,826,3%4,638,5%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%475%4,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  226,3%438,5%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%26,3%100%38,5%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%26,3%100%38,5%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).