UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Paisatgisme (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  5041543825
Preinscripció vs oferta  166,7%136,7%180%126,7%83,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  191681910
Homes  561162
Total  2422192512
Estudiantat TOTAL Dones  3339313034
Homes  161523189
Total  4954544843
EETC  42,143,339,340,631
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.524,52.6002.358,52.4351.862,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.483,52.5432.283,52.3501.767,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3657758576
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  500019
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,548,143,750,743,3
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,3%99,4%99,1%98,9%99,3%
Taxa de rendiment (%)  93,6%89,8%96,8%90,8%87,1%
Taxa d'abandonament (%)  0%4%9,1%8,3%9,1%
Taxa de graduació (%)  93,3%73,9%68,2%79,2%59,1%
Taxa d'eficicència (%)  99,1%98%98,4%98%98,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  12712163
Homes  76467
Total  1913162210
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45466
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  43333
Lectors  Doctor --122
Associats  Doctor 23422
No Doctor  8791111
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19%16,4%14%18%16%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  16,3%15%12,1%15,1%8,2%
Lectors  Doctor --0,4%1%1%
Associats  Doctor 16,5%18,7%19,5%13%17,4%
No Doctor  48,3%49,4%54%52,8%57,4%
Altres  Doctor -0,5%---
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  80,4%82%86,7%80,6%87,6%
Tram VIU  8%16,9%11,4%16,4%10,4%
Tram NO VIU  11,6%1,1%1,9%3%2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  81%83,8%86,2%82,2%83,8%
Tram VIU  19%16,2%2,2%5,4%5,5%
Tram NO VIU  --11,6%12,4%10,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,944%3,756,7%463,8%4,150%4,141,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,235,4%4,250,6%4,353,3%4,632,3%4,429,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,638,5%--4,222,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  475%4,8100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  438,5%--3,822,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%38,5%--60%22,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%38,5%--80%22,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).