UPC    Acreditació de les titulacions
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura·Barcelona (MBArch)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  200200200200200
Preinscripció  464384344297200
Preinscripció vs oferta  232%192%172%148,5%100%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7664725761
Homes  8069705767
Total  156133142114128
Estudiantat TOTAL Dones  9582948785
Homes  106939880104
Total  201175192167189
EETC  167,5141,9154,3119,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.0508.5159.2557.165-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.7358.1658.8206.705-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  300320405415-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  15303045-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5048,748,242,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,7%99,2%99,6%99,8%98%
Taxa de rendiment (%)  93,5%93,4%91,2%92,1%83,3%
Taxa d'abandonament (%)  4,4%0%0%4,5%2,1%
Taxa de graduació (%)  88,6%89%91%85,7%85,9%
Taxa d'eficicència (%)  99,4%96,1%94,6%95,1%91,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7374566243
Homes  7176576830
Total  14415011313073
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5157525250
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43-21
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 9791414
Associats  Doctor 913161716
No Doctor  1716131717
Altres  Doctor 21223
No Doctor  12-1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 62,4%61,4%66,3%59,2%58,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,6%2,3%-1,7%0,3%
No Doctor  0,9%0,3%1,4%0,6%0,7%
Lectors  Doctor 9,1%7%9,8%14,4%12,8%
Associats  Doctor 6,2%9,8%11,5%8,4%7,4%
No Doctor  13,3%14,4%8,6%10,8%11,4%
Altres  Doctor 4,9%4,2%2,3%3,2%4,7%
No Doctor  0,6%0,8%-0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,8%32,7%28%28,9%26,8%
Tram VIU  63,9%61,3%65,2%58,9%58,6%
Tram NO VIU  6,3%6%6,8%12,2%14,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,2%51,6%38,7%35,4%34,7%
Tram VIU  38,4%38,1%43,5%53%48,6%
Tram NO VIU  11,4%10,2%17,8%11,6%16,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  423,7%4,254,3%4,163,8%4,260,9%4,330,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,341,6%4,657,7%4,459,3%4,463,1%4,528,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,315,3%3,530,1%2,716,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,622,7%4,139,8%3,823,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  52,9%22,7%56,5%40,7%56,7%23,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  73,5%22,7%78,3%40,7%70%23,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----92,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----16,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).