UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster universitari en Estudis Avan��ats en Arquitectura��Barcelona (MBArch)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  200200200200-
Preinscripció  464384344297-
Preinscripció vs oferta  232%192%172%148,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  76647357-
Homes  80697357-
Total  156133146114-
Estudiantat TOTAL Dones  95829486-
Homes  106939878-
Total  201175192164-
EETC  167,5141,9154,3118,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.0508.5159.2557.120-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.7358.1658.8206.705-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  300320405385-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  15303030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5048,748,243,4-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99,7%99,2%99,6%99,8%
Taxa de rendiment (%)  98,1%93,5%93,4%91,2%92,1%
Taxa d'abandonament (%)  -4,4%0%0%4,5%
Taxa de graduació (%)  -88,6%89%91%85,7%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,4%96,1%94,6%95,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  5073745662
Homes  4371765768
Total  93144150113130
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5751575252
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 543-2
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 897914
Associats  Doctor 99131617
No Doctor  2217161317
Altres  Doctor 12122
No Doctor  112-1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 64,9%62,4%61,4%66,3%59,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,8%2,6%2,3%-1,7%
No Doctor  0,7%0,9%0,3%1,4%0,6%
Lectors  Doctor 7,8%9,1%7%9,8%14,4%
Associats  Doctor 4,8%6,2%9,8%11,5%8,4%
No Doctor  13,5%13,3%14,4%8,6%10,8%
Altres  Doctor 2,6%4,9%4,2%2,3%3,2%
No Doctor  1%0,6%0,8%-0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,6%29,8%32,7%28%28,9%
Tram VIU  62,5%63,9%61,3%65,2%58,9%
Tram NO VIU  8,9%6,3%6%6,8%12,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,7%50,2%51,6%38,7%35,4%
Tram VIU  35,3%38,4%38,1%43,5%53%
Tram NO VIU  14%11,4%10,2%17,8%11,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,127,5%423,7%4,254,3%4,163,8%4,260,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,637%4,341,6%4,657,7%4,459,3%4,463,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,323,2%3,315,3%3,530,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,635,5%3,622,7%4,139,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  56,9%37%52,9%22,7%56,5%40,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%37%73,5%22,7%78,3%40,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).