UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Arquitectura

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  300300300300-
Preinscripció  14599155223-
Preinscripció vs oferta  48,3%33%51,7%74,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  26214472-
Homes  19192753-
Total  454071125-
Estudiantat TOTAL Dones  28224477-
Homes  21232856-
Total  494572133-
EETC  46,342,971,8130-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.7762.5734.3067.801-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.6562.4234.2767.529-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12012030242-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  030030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  56,757,259,858,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99%96,6%95,4%99,1%
Taxa de rendiment (%)  99,8%96,2%93,3%89,7%90,5%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%0%12,5%
Taxa de graduació (%)  -100%96,2%97,7%87,5%
Taxa d'eficicència (%)  99,8%100%97,2%92,9%98%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2730261839
Homes  1718172021
Total  4448433860
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 18151299
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 32323
Associats  Doctor 22437
No Doctor  1111101317
Altres  Doctor 22---
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 69,8%60,9%56,9%52,7%34,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,8%----
No Doctor  0,9%0,8%2,1%0,8%5,7%
Lectors  Doctor 3%4,8%4,2%2,4%7,3%
Associats  Doctor 4,7%3,6%8,8%9,9%15,9%
No Doctor  18,5%27,8%27,9%34,1%36,8%
Altres  Doctor 2,4%2,1%---
No Doctor  ----0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,9%37,5%40,9%46,4%64,4%
Tram VIU  52,4%62,5%57,7%53,6%32,4%
Tram NO VIU  2,7%-1,3%-3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  68,4%58,6%45,5%48,8%66,4%
Tram VIU  23,3%22,1%44,5%45%30,7%
Tram NO VIU  8,3%19,3%10%6,2%2,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,417,9%3,320%436,8%353,6%4,356,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,321,3%3,828,4%4,327,5%3,945,7%4,455,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  48,3%3,59,8%313,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,522,9%3,212,2%3,118,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,7%22,9%80%12,2%57,1%18,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  90,9%22,9%60%12,2%57,1%18,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).