UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  300300300300290
Preinscripció  14599155223302
Preinscripció vs oferta  48,3%33%51,7%74,3%104,1%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  26214472103
Homes  19192753113
Total  454071125216
Estudiantat TOTAL Dones  28224477114
Homes  21232856123
Total  494572133237
EETC  46,342,971,8130-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.7762.5734.3067.797-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.6562.4234.2767.525-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12012030242-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  030030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  56,757,259,858,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99%96,6%95,4%99,1%96,6%
Taxa de rendiment (%)  96,2%93,3%89,7%90,5%86,3%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0%12,5%8,5%
Taxa de graduació (%)  100%96,2%97,7%87,5%88,7%
Taxa d'eficicència (%)  100%97,2%92,9%98%95,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3026183962
Homes  1817202140
Total  48433860102
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 15129922
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 23239
Associats  Doctor 24379
No Doctor  1110131726
Altres  Doctor 2---1
No Doctor  ---1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 60,9%56,9%52,7%34,1%33,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----0,6%
No Doctor  0,8%2,1%0,8%5,7%4,5%
Lectors  Doctor 4,8%4,2%2,4%7,3%6,7%
Associats  Doctor 3,6%8,8%9,9%15,9%14,2%
No Doctor  27,8%27,9%34,1%36,8%35,1%
Altres  Doctor 2,1%---1,1%
No Doctor  ---0,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  37,5%40,9%46,4%64,4%62%
Tram VIU  62,5%57,7%53,6%32,4%29,2%
Tram NO VIU  -1,3%-3,3%8,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,6%45,5%48,8%66,4%64,8%
Tram VIU  22,1%44,5%45%30,7%30,3%
Tram NO VIU  19,3%10%6,2%2,8%4,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,320%436,8%353,6%4,356,7%3,927,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,828,4%4,327,5%3,945,7%4,455,8%4,322,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,59,8%313,2%4,28,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,212,2%3,118,4%2,611,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%12,2%57,1%18,4%57,1%11,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%12,2%57,1%18,4%71,4%11,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----35,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,7100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).