UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  20202020-
Preinscripció  18232530-
Preinscripció vs oferta  90%115%125%150%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -322-
Homes  108610-
Total  1011812-
Estudiantat TOTAL Dones  -334-
Homes  1313713-
Total  13161017-
EETC  10,1117,611,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  604659456665-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  585645442637-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  19141428-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,541,245,639,1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -90%98,6%99,5%93,9%
Taxa de rendiment (%)  -83,6%92,4%97,4%84,4%
Taxa d'abandonament (%)  --0%0%18,2%
Taxa de graduació (%)  --50%88,9%81,8%
Taxa d'eficicència (%)  -100%91,8%95%92,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  ----1
Homes  -18123
Total  -18124
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -12131420
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -3224
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor --1-1
Associats  Doctor -5244
No Doctor  -310916
Altres  Doctor -2222
No Doctor  -1111
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -35%33,9%36,9%29,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -9,8%7,4%13,7%16,6%
No Doctor  ----1%
Lectors  Doctor --5,1%-0,6%
Associats  Doctor -26,9%7,8%16,9%5,4%
No Doctor  -13,4%28,6%12,8%21,4%
Altres  Doctor -13,9%12,9%13,7%16,6%
No Doctor  -1%4,3%6%6,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -60,5%60,5%51,6%41,3%
Tram VIU  -39,5%39,5%37,7%56,6%
Tram NO VIU  ---10,7%2,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -67%69,4%60,1%57,5%
Tram VIU  -22,7%24,2%29,2%41,7%
Tram NO VIU  -10,3%6,4%10,7%0,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,924,8%3,729,3%3,731,5%3,740,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,338%432%435%4,137,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --437,5%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --437,5%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%37,5%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%37,5%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).