UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  20202020-
Preinscripció  23253027-
Preinscripció vs oferta  115%125%150%135%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3222-
Homes  86109-
Total  1181211-
Estudiantat TOTAL Dones  3344-
Homes  1371313-
Total  16101717-
EETC  117,611,39,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  659456679574-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  645442651555-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  14142819-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,245,639,933,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90%98,6%99,5%93,9%94,9%
Taxa de rendiment (%)  83,6%92,4%97,4%84,4%85,6%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%18,2%12,5%
Taxa de graduació (%)  -50%88,9%81,8%62,5%
Taxa d'eficicència (%)  100%91,8%95%92,7%93,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  ---12
Homes  181235
Total  181247
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 13142024-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2244-
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor 1-12-
Associats  Doctor 2444-
No Doctor  1091614-
Altres  Doctor 2221-
No Doctor  1111-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 35%33,9%36,9%29,8%41,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,8%7,4%13,7%16,6%7,6%
No Doctor  ---1%-
Lectors  Doctor -5,1%-0,6%5,1%
Associats  Doctor 26,9%7,8%16,9%5,4%4,7%
No Doctor  13,4%28,6%12,8%21,4%26,3%
Altres  Doctor 13,9%12,9%13,7%16,6%8,9%
No Doctor  1%4,3%6%6,3%6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  60,5%60,5%51,6%41,3%50,9%
Tram VIU  39,5%39,5%37,7%56,6%47,3%
Tram NO VIU  --10,7%2,1%1,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67%69,4%60,1%57,5%58,5%
Tram VIU  22,7%24,2%29,2%41,7%39,8%
Tram NO VIU  10,3%6,4%10,7%0,9%1,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,729,3%3,731,5%3,740,5%3,620,7%3,729%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  432%435%4,137,9%4,119%424%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).