UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Aeron��utica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120-
Preinscripció  87127112137-
Preinscripció vs oferta  72,5%105,8%93,3%114,2%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  14141317-
Homes  559582104-
Total  6910995121-
Estudiantat TOTAL Dones  27292836-
Homes  160181172235-
Total  187210200271-
EETC  145,4168,1165,6207,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.72610.086,59.938,512.447,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.608,59.9809.834,512.352-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  110101,510471,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  7,55024-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,74849,745,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,2%99,1%98,5%99,6%99,6%
Taxa de rendiment (%)  97,9%91,9%96,7%98,8%98,1%
Taxa d'abandonament (%)  -4,6%8,3%8,2%7,2%
Taxa de graduació (%)  -75%77,4%74,1%75,4%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,7%97,7%98,4%98,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  3109913
Homes  1535616050
Total  1845706963
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2229273133
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 55677
No Doctor  --111
Lectors  Doctor 22221
Associats  Doctor 99788
No Doctor  1622273533
Altres  Doctor 53223
No Doctor  11121
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 35,7%35,7%35,7%33%34%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,2%7,1%6,8%8,3%9,6%
No Doctor  --0,2%0,7%0,9%
Lectors  Doctor 2%0,5%1,8%0,5%0,2%
Associats  Doctor 11,1%13,6%12,2%8,2%7,3%
No Doctor  28,2%30,5%33,6%39,1%36,9%
Altres  Doctor 8,8%7,5%5,4%4,7%6,6%
No Doctor  5,9%5,2%4,3%5,6%4,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  60,6%61%58,5%58,7%52,7%
Tram VIU  39,4%39%41,5%36,5%46,5%
Tram NO VIU  ---4,8%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  72,9%73%72,5%68,7%66,9%
Tram VIU  26%22,7%22,9%26,3%32,2%
Tram NO VIU  1,1%4,3%4,6%5,1%0,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,450,1%3,539,4%3,542,4%3,445,7%3,144,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,749,2%3,842,9%3,843,2%3,744%3,536,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,133,3%3,322,2%3,729,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,7100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,750%3,231,5%3,838,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%50%64,7%31,5%66,7%38,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%50%70,6%31,5%66,7%38,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).