UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Aeronàutica

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120120
Preinscripció  87127112137108
Preinscripció vs oferta  72,5%105,8%93,3%114,2%90%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1414131719
Homes  55957710795
Total  6910990124114
Estudiantat TOTAL Dones  2731323835
Homes  160181188241211
Total  187212220279246
EETC  145,4168,1165,6214,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.72610.086,59.938,512.862,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.608,59.9809.834,512.748-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  110101,510478,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  7,55036-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,74849,746,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,1%98,5%99,6%99,6%99,5%
Taxa de rendiment (%)  91,9%96,7%98,8%98,2%95,9%
Taxa d'abandonament (%)  4,6%8,3%8,2%7,2%3,8%
Taxa de graduació (%)  75%77,4%74,1%78,3%79,2%
Taxa d'eficicència (%)  98,7%97,7%98,4%98,8%98,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1099139
Homes  3561605792
Total  45706970101
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2927313342
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 56777
No Doctor  -1111
Lectors  Doctor 22214
Associats  Doctor 97889
No Doctor  2227353338
Altres  Doctor 32231
No Doctor  11211
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 35,7%35,7%33%34%36,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,1%6,8%8,3%9,6%10,2%
No Doctor  -0,2%0,7%0,9%0,9%
Lectors  Doctor 0,5%1,8%0,5%0,2%2,3%
Associats  Doctor 13,6%12,2%8,2%7,3%6,7%
No Doctor  30,5%33,6%39,1%36,9%36,3%
Altres  Doctor 7,5%5,4%4,7%6,6%2,5%
No Doctor  5,2%4,3%5,6%4,5%4,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  61%58,5%58,7%52,7%52,7%
Tram VIU  39%41,5%36,5%46,5%46,9%
Tram NO VIU  --4,8%0,7%0,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  73%72,5%68,7%66,9%65,7%
Tram VIU  22,7%22,9%26,3%32,2%33,6%
Tram NO VIU  4,3%4,6%5,1%0,9%0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,539,4%3,542,4%3,445,7%3,144,1%3,431,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,842,9%3,843,2%3,744%3,536,8%3,826,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,322,2%3,729,8%3,55,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,8100%4,6100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,231,5%3,838,3%310,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,7%31,5%66,7%38,3%75%10,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%31,5%66,7%38,3%50%10,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----75%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).