UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  200200200200-
Preinscripció  169156140133-
Preinscripció vs oferta  84,5%78%70%66,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  20191921-
Homes  89858586-
Total  109104104107-
Estudiantat TOTAL Dones  57514855-
Homes  285257235240-
Total  342308283295-
EETC  248,2214,4208,5204,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.893,512.866,512.509,512.293-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  14.123,512.046,511.76611.809,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  611,5640,5581364-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  127144,513297-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  31,53530,522,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,541,844,241,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,4%96%96%94,3%96,3%
Taxa de rendiment (%)  95,1%92,7%92,8%91,2%93,9%
Taxa d'abandonament (%)  27,3%9,6%1,6%2,9%4,7%
Taxa de graduació (%)  45,5%70,2%76,7%73,6%67%
Taxa d'eficicència (%)  97,7%97,7%95%95,2%95,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  521221815
Homes  2764888269
Total  328511010084
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4956626162
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 77141214
No Doctor  26545
Lectors  Doctor 35345
Associats  Doctor 711121414
No Doctor  2026353841
Altres  Doctor 22111
No Doctor  ---11
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,3%49,7%49,6%47,2%43,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,2%6,6%8,1%8,6%8,5%
No Doctor  2,2%3,3%3,2%2,8%3,2%
Lectors  Doctor 1,3%0,9%2%2,5%3,8%
Associats  Doctor 8,7%11,4%9,8%11%12,3%
No Doctor  22,5%27,4%27,2%27,4%28,1%
Altres  Doctor 0,9%0,8%0,2%0,2%0,5%
No Doctor  ---0,1%0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34%40,4%39%41,2%43,5%
Tram VIU  63,5%58,6%59,3%57,4%54,3%
Tram NO VIU  2,5%1%1,7%1,5%2,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  55,2%56,7%56%58,8%60,6%
Tram VIU  41,1%36%40%37,7%34%
Tram NO VIU  3,7%7,4%4%3,4%5,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,335,8%3,433,3%3,437,6%3,433,3%3,438,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,637,4%3,734,6%3,838,3%3,934,4%3,733,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  438%421,6%423,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,896%4,8100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,244,3%324,5%3,428,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%44,3%40%24,5%63%28,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,1%44,3%64%24,5%81,5%28,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).