UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria de Sistemes Autom��tics i Electr��nica Industrial

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Preinscripció  38424742-
Preinscripció vs oferta  95%105%117,5%105%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1261-
Homes  20202226-
Total  21222827-
Estudiantat TOTAL Dones  7696-
Homes  60534353-
Total  67595259-
EETC  3833,329,734,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.282,51.9951.7812.068-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.187,51.9201.7112.003-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  85756065-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  50100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  5000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,133,834,335,1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,8%97,9%97,6%95%96,5%
Taxa de rendiment (%)  91,3%94%95,4%90,7%92,7%
Taxa d'abandonament (%)  26,7%17,2%14,8%10,3%4,8%
Taxa de graduació (%)  43,3%44,8%51,8%79,3%81%
Taxa d'eficicència (%)  98,4%98,8%95,7%96,9%94,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  21432
Homes  1118252411
Total  1319292713
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1828272222
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 34312
No Doctor  12222
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor -2211
No Doctor  491196
Altres  Doctor -1---
No Doctor  1111-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 80%73,9%65,9%66,3%73%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,5%6%4,4%2%5,2%
No Doctor  4,5%3,6%5,6%3,3%4,1%
Lectors  Doctor ----1,1%
Associats  Doctor -2,7%0,9%1,1%0,4%
No Doctor  6,5%10,5%22,3%26%16,3%
Altres  Doctor -1,6%---
No Doctor  2,6%1,8%0,9%1,1%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  9%16,5%24%28,3%17,8%
Tram VIU  91%81,7%75,9%61,7%82,2%
Tram NO VIU  -1,8%-10%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,2%48,5%42%41,7%35,9%
Tram VIU  47,5%41,3%51,9%50,7%57,4%
Tram NO VIU  3,2%10,2%6,1%7,6%6,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,339,5%3,337,6%3,342,6%3,445%3,448,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,640,1%3,640,2%3,743,2%3,844,1%3,744,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  211,1%4,315,4%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,511,1%4,223,1%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%11,1%66,7%23,1%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%11,1%83,3%23,1%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).