UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  3842474238
Preinscripció vs oferta  95%105%117,5%105%95%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  12615
Homes  2020202629
Total  2122262734
Estudiantat TOTAL Dones  76968
Homes  6053435356
Total  6759525964
EETC  3833,329,734,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.282,51.9951.7812.088-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.187,51.9201.7112.023-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  85756065-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  50100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  5000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,133,834,335,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,9%97,6%95%96,5%97%
Taxa de rendiment (%)  94%95,4%90,7%92,7%91,2%
Taxa d'abandonament (%)  17,2%14,8%10,3%4,8%18,2%
Taxa de graduació (%)  44,8%51,8%79,3%81%54,6%
Taxa d'eficicència (%)  98,8%95,7%96,9%94,4%96,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  14322
Homes  1825241112
Total  1929271314
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2827222221
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43122
No Doctor  22222
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor 22112
No Doctor  911969
Altres  Doctor 1----
No Doctor  111--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73,9%65,9%66,3%73%64,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6%4,4%2%5,2%3,6%
No Doctor  3,6%5,6%3,3%4,1%3,3%
Lectors  Doctor ---1,1%4,2%
Associats  Doctor 2,7%0,9%1,1%0,4%2,5%
No Doctor  10,5%22,3%26%16,3%21,7%
Altres  Doctor 1,6%----
No Doctor  1,8%0,9%1,1%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  16,5%24%28,3%17,8%28,4%
Tram VIU  81,7%75,9%61,7%82,2%70,5%
Tram NO VIU  1,8%-10%-1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,5%42%41,7%35,9%47,1%
Tram VIU  41,3%51,9%50,7%57,4%48,4%
Tram NO VIU  10,2%6,1%7,6%6,7%4,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,337,6%3,342,6%3,445%3,448,3%332,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,640,2%3,743,2%3,844,1%3,744,5%3,327,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,315,4%--2,515,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,223,1%--3,830,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%23,1%--50%30,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%23,1%--75%30,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).