UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria en Organització

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  8080808080
Preinscripció  6761625249
Preinscripció vs oferta  83,8%76,2%77,5%65%61,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1518101214
Homes  3733293528
Total  5251394742
Estudiantat TOTAL Dones  5247383938
Homes  1431319911599
Total  195178137154137
EETC  98,59273,284,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.9115.5224.3915.080-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.5195.2454.1784.886-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  310225151128-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  57254756-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  25271510-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,33132,833-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,7%94,9%96,1%96,6%98,4%
Taxa de rendiment (%)  90,6%89,2%91,9%94,1%93,8%
Taxa d'abandonament (%)  19,2%11,1%9,3%24,5%6,4%
Taxa de graduació (%)  36,5%38,1%51,2%40,8%51,1%
Taxa d'eficicència (%)  98,6%96,3%96,2%97,5%95,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7171498
Homes  1825411831
Total  2542552739
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2322212020
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 56543
No Doctor  33321
Lectors  Doctor --1--
Associats  Doctor 97586
No Doctor  2321181516
Altres  Doctor 2-11-
No Doctor  1111-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 37,8%38,3%40,6%43,9%47,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4%6%6,6%6,7%6,3%
No Doctor  6,1%5,5%2,9%2,5%1,6%
Lectors  Doctor --0,4%--
Associats  Doctor 14,6%15,6%19,6%20%17%
No Doctor  34,2%33,4%29,6%26,4%27,9%
Altres  Doctor 2,2%-0,2%0,4%-
No Doctor  1%1,2%0,1%0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  52,4%50,2%49,4%46,5%45%
Tram VIU  47,6%49%50,6%52,8%55%
Tram NO VIU  -0,8%-0,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  70,2%67,5%64,2%65,3%61,5%
Tram VIU  24%25,3%28,6%29,4%33,1%
Tram NO VIU  5,8%7,2%7,2%5,4%5,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,630,3%3,530,3%3,636,8%3,836,3%3,737,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,833,4%3,834,2%435,5%3,932,2%3,930,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  37,3%2,914,5%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,717,1%3,632,7%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%17,1%61,1%32,7%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%17,1%83,3%32,7%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%90,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --40%100%0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --3,8100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --2,8100%3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).