UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria en Organitzaci��

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  80808080-
Preinscripció  67616252-
Preinscripció vs oferta  83,8%76,2%77,5%65%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  15181012-
Homes  37333035-
Total  52514047-
Estudiantat TOTAL Dones  52473836-
Homes  14313196107-
Total  195178134143-
EETC  98,59273,280-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.9115.5224.3914.802-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.5195.2454.1784.644-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  310225151116-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  57254732-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  25271510-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,33132,833,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94%95,7%94,9%96,1%96,6%
Taxa de rendiment (%)  90%90,6%89,2%91,9%94,1%
Taxa d'abandonament (%)  26,6%19,2%11,1%9,3%24,5%
Taxa de graduació (%)  26,6%36,5%38,1%51,2%40,8%
Taxa d'eficicència (%)  98,7%98,6%96,3%96,2%97,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  8717149
Homes  1418254117
Total  2225425526
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2423222120
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 55654
No Doctor  33332
Lectors  Doctor ---1-
Associats  Doctor 99758
No Doctor  2223211815
Altres  Doctor 12-11
No Doctor  -1111
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45,8%37,8%38,3%40,6%43,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,7%4%6%6,6%6,7%
No Doctor  6,3%6,1%5,5%2,9%2,5%
Lectors  Doctor ---0,4%-
Associats  Doctor 14,5%14,6%15,6%19,6%20%
No Doctor  28,1%34,2%33,4%29,6%26,4%
Altres  Doctor 0,6%2,2%-0,2%0,4%
No Doctor  -1%1,2%0,1%0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  45,8%52,4%50,2%49,4%46,5%
Tram VIU  54,1%47,6%49%50,6%52,8%
Tram NO VIU  0,1%-0,8%-0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,9%70,2%67,5%64,2%65,3%
Tram VIU  30,7%24%25,3%28,6%29,4%
Tram NO VIU  6,4%5,8%7,2%7,2%5,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,632,4%3,630,3%3,530,3%3,636,8%3,836,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935,5%3,833,4%3,834,2%435,5%3,932,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,523,1%37,3%2,914,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,880%4,8100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,842,3%3,717,1%3,632,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%46,2%57,1%17,1%61,1%32,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%46,2%100%17,1%83,3%32,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----40%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----3,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----2,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).