UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Com��

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  270270270270270
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  103%102,6%91,9%93%90%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  308,9%290,4%313,7%328,9%362,6%
Nota de tall (assignació juliol)  5,16,26,26,47,1
Via Accés  PAU o assimilats  68,9%72%63,4%67,9%70,2%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,2%0,4%0,4%0,7%
CFGS o assimilats  22,6%22,2%25,6%25,4%23,3%
PAU amb carrera començada  7,4%2,3%7,2%3,6%2,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,2%2,3%3,4%2,1%1,8%
Altres vies  ---0,7%1,1%
Nota Accés 5-6  2,7%2,3%0,4%0,4%0,7%
6-7  23,4%20,7%28,6%20%2,5%
7-8  23,4%22,6%27,1%25,7%38%
8-9  20,2%18,4%15,3%18,2%21,5%
>9  30,4%36%28,6%35,4%36,6%
Preferència 1a  93%92,7%92,3%90,7%88%
2a  4,3%5%6,6%5,7%6,2%
3a  1,2%0,8%0,8%2,5%3,6%
4a  1,6%0,8%0,4%0,4%0,7%
5a  -0,4%-0,7%0,4%
6a  -0,4%---
7a  ----1,1%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1919173259
Homes  147131143157221
Total  166150160189280
Estudiantat TOTAL Dones  2617223796
Homes  207115184221391
Total  233132206258487
EETC  169,9148,1171,2210,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.1958.88610.27412.637-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.8816.5948.0729.763-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.1701.9501.8242.340-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  120324324432-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  241854102-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,843,345,549-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  240231237226248
% Aptes FI tp  34,6%61,5%69,2%64,6%44,8%
% Aptes FI tp+1  36,2%11,7%13,9%8,4%-
% No Aptes 1r  13,3%9,1%6,8%8,8%10,1%
% No Aptes FI  10%12,6%6,3%1,8%-
Altres (2)  5,8%5,2%3,8%16,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5854544645
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44222
No Doctor  1111101010
Lectors  Doctor 211-4
Associats  Doctor 769911
No Doctor  2838434444
Altres  Doctor 1212-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,4%52%43,5%40,8%40,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,3%6,9%4%2,1%2,3%
No Doctor  13,7%12,9%13,5%14,7%12,7%
Lectors  Doctor 1,1%0,4%0,5%-2,9%
Associats  Doctor 5,3%3,4%6,4%8,8%10,5%
No Doctor  18,3%23,9%31,7%32,4%30,6%
Altres  Doctor 0,4%0,6%0,3%1,1%-
No Doctor  0,6%--0,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26%28,6%38,6%42,2%45,1%
Tram VIU  69,7%66,4%58,6%52,9%52,2%
Tram NO VIU  4,3%5%2,8%4,9%2,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,8%54,8%59,6%61,1%61,5%
Tram VIU  37,3%36,4%36,3%31,3%29,4%
Tram NO VIU  9,9%8,8%4,1%7,6%9,2%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • L'oferta de places per la Fase Comuna és la suma de l'oferta de totes aquelles titulacions que en formen part
 • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,543,5%3,446,4%3,541%3,442,2%3,521,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,940,9%3,942%3,940,1%3,835,6%416,4%

 • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
 • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).