UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Matem��tiques

Centre Docent: Facultat de Matem��tiques i Estad��stica
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  196%174%224%316%268%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  1062%976%1006%1248%1190%
Nota de tall (assignació juliol)  12,412,712,913,213,2
Via Accés  PAU o assimilats  88%100%92,2%92,2%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  2%-3,9%2%-
CFGS o assimilats  2%----
PAU amb carrera començada  6%--5,9%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  2%-3,9%--
Nota Accés 5-6  --2%--
6-7  2%----
7-8  2%-3,9%--
8-9  ---2%-
>9  96%100%94,1%98%-
Preferència 1a  92%100%92,2%100%-
2a  2%-3,9%--
3a  6%-3,9%--
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  18191312-
Homes  41505152-
Total  59696464-
Estudiantat TOTAL Dones  68716871-
Homes  209212214222-
Total  277283282293-
EETC  217,1224,5217,3294,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.026,513.470,513.039,517.652-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.84012.075,511.779,516.527-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  991,51.153,51.027,5937,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  150166,516590-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  457567,597,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4747,646,260,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5053495553
% Aptes FI tp  44%43,4%51%36,4%32,1%
% Aptes FI tp+1  28%35,8%18,4%14,6%-
% No Aptes 1r  16%7,6%8,2%3,6%5,7%
% No Aptes FI  6%5,7%4,1%1,8%-
Altres (2)  6%7,6%18,4%43,6%62,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,3%90,4%90,2%90,9%92,2%
Taxa de rendiment (%)  82,7%86,1%85,2%83,9%84,1%
Taxa d'abandonament (%)  27,5%17,6%29%21%26,6%
Taxa de graduació (%)  58%66,2%53,6%66,1%65,6%
Taxa d'eficicència (%)  89,8%92,9%94,1%90,2%90,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  16111278
Homes  3635363737
Total  5246484445
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8086817671
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  12221
Lectors  Doctor ---1-
Associats  Doctor 34335
No Doctor  1-121
Altres  Doctor 31542
No Doctor  13342
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 92,2%89,9%89,6%85,4%85,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---0,9%1,2%
No Doctor  0,7%2,7%1,5%2,1%1,1%
Lectors  Doctor ---0,2%-
Associats  Doctor 3,1%4,2%3,6%3,4%6%
No Doctor  1,4%-0,7%1,4%1,5%
Altres  Doctor 1,5%0,7%1,8%2,3%0,9%
No Doctor  1,1%2,5%2,9%4,3%2,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8,6%8,4%11,9%12,6%12,6%
Tram VIU  88,1%87%82,6%83,8%86%
Tram NO VIU  3,3%4,6%5,5%3,6%1,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  9,4%10,5%10,7%14%14,2%
Tram VIU  78,8%73,2%72,2%67,5%70%
Tram NO VIU  11,8%16,3%17,1%18,5%15,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,860,8%3,760,9%3,863,1%3,652,6%3,968,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  455%452,6%456,8%449,7%4,163,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  426,1%3,316,7%2,929,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,2100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,637%4,727,1%4,436,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%37%92,3%27,1%87,5%36,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%37%92,3%27,1%93,8%36,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  587,5%5,773,2%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  95,8%100%92,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  62,5%100%67,5%100%47,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,6100%6100%6,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%4,4100%5,195,7%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).