UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Matem��tiques

Centre Docent: Facultat de Matem��tiques i Estad��stica
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  196%174%224%316%268%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  1062%976%1006%1248%1190%
Nota de tall (assignació juliol)  12,412,712,913,213,2
Via Accés  PAU o assimilats  88%100%92,2%92,2%98%
Llicenciats, diplomats o assimilats  2%-3,9%2%-
CFGS o assimilats  2%----
PAU amb carrera començada  6%--5,9%2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  2%-3,9%--
Nota Accés 5-6  --2%--
6-7  2%----
7-8  2%-3,9%--
8-9  ---2%-
>9  96%100%94,1%98%100%
Preferència 1a  92%100%92,2%100%93,9%
2a  2%-3,9%-6,1%
3a  6%-3,9%--
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1819131217
Homes  4150515247
Total  5969646464
Estudiantat TOTAL Dones  6870687066
Homes  209213214222209
Total  277283282292275
EETC  217,1224,5217,3225,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.026,513.470,513.039,513.541-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.84012.075,511.779,512.441,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  991,51.153,51.027,5919,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  150166,516590-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  457567,590-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4747,646,246,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5349555352
% Aptes FI tp  43,4%51%36,4%32,1%34,6%
% Aptes FI tp+1  35,8%18,4%14,6%15,1%-
% No Aptes 1r  7,6%8,2%3,6%13,2%9,6%
% No Aptes FI  5,7%4,1%1,8%--
Altres (2)  7,6%18,4%43,6%39,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,4%90,2%90,9%92,5%91,2%
Taxa de rendiment (%)  86,1%85,2%83,9%84,3%87%
Taxa d'abandonament (%)  17,6%29%21%27,4%21%
Taxa de graduació (%)  66,2%53,6%66,1%64,5%68,4%
Taxa d'eficicència (%)  92,9%94,1%90,2%90,5%90%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  11127815
Homes  3536373742
Total  4648444557
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8681767177
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --112
No Doctor  22211
Lectors  Doctor --1-1
Associats  Doctor 43353
No Doctor  -1214
Altres  Doctor 1542-
No Doctor  33422
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,9%89,6%85,4%85,8%82,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,9%1,2%3,4%
No Doctor  2,7%1,5%2,1%1,1%1,8%
Lectors  Doctor --0,2%-1,4%
Associats  Doctor 4,2%3,6%3,4%6%2,8%
No Doctor  -0,7%1,4%1,5%4,9%
Altres  Doctor 0,7%1,8%2,3%0,9%-
No Doctor  2,5%2,9%4,3%2,6%1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8,4%11,9%12,6%12,6%14,2%
Tram VIU  87%82,6%83,8%86%85,6%
Tram NO VIU  4,6%5,5%3,6%1,5%0,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  10,5%10,7%14%14,2%17,9%
Tram VIU  73,2%72,2%67,5%70%68,6%
Tram NO VIU  16,3%17,1%18,5%15,9%13,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,760,9%3,863,1%3,652,6%3,968,3%3,755,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  452,6%456,8%449,7%4,163,1%3,954,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,316,7%2,929,5%4,38,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%5100%4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,727,1%4,436,4%3,917,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  92,3%27,1%87,5%36,4%87,5%17,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  92,3%27,1%93,8%36,4%62,5%17,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92,7%100%100%100%91,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  67,5%100%47,8%100%56,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  6100%6,1100%6,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,4100%5,195,7%5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).