UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  91778269104
Preinscripció vs oferta  227,5%192,5%205%172,5%260%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1413181717
Homes  2225312828
Total  3638494545
Estudiantat TOTAL Dones  3931364241
Homes  4953626860
Total  888498110101
EETC  5654,965,869,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.362,53.294,53.9464.147,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.267,53.249,53.7813.932,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9030145185-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  551025-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  010105-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,239,240,337,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,5%97,7%95,5%94,3%95%
Taxa de rendiment (%)  94,2%95,8%89,7%87,7%84,2%
Taxa d'abandonament (%)  26,3%12,8%5,3%0%2,6%
Taxa de graduació (%)  44,7%74,4%89,5%80,6%63,2%
Taxa d'eficicència (%)  95,6%97,3%96,5%94,6%92,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1420111015
Homes  2120181717
Total  3540292732
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2928292521
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11112
No Doctor  1111-
Lectors  Doctor ----2
Associats  Doctor 12354
No Doctor  23442
Altres  Doctor 23---
No Doctor  -1---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 86%75,5%79%75,1%75,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,6%1,5%1,5%1,9%5,1%
No Doctor  4,8%8,5%3,3%1,7%-
Lectors  Doctor ----5,3%
Associats  Doctor 1,6%4,1%8,9%16,7%10,5%
No Doctor  3,5%5,1%7,3%4,6%3,8%
Altres  Doctor 2,4%4,5%---
No Doctor  -0,7%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,6%14,4%16,2%21,3%19,6%
Tram VIU  92,4%82%79%78,7%76,6%
Tram NO VIU  -3,6%4,8%-3,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  15,6%27,4%23,2%26,7%22,9%
Tram VIU  79,6%68,6%70,6%64,7%65,6%
Tram NO VIU  4,7%4%6,2%8,6%11,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,850,8%3,754,5%3,754,1%3,865,1%3,927,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,149,7%447,7%448,9%4,148,6%3,926,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,722,5%3,837,9%53,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,7100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,442,5%4,144,8%4,315,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  76,5%42,5%61,5%44,8%100%15,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  94,1%42,5%84,6%44,8%100%15,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).