UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  4040404044
Preinscripció  778269104116
Preinscripció vs oferta  192,5%205%172,5%260%263,6%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1318171713
Homes  2531282823
Total  3849454536
Estudiantat TOTAL Dones  3136424135
Homes  5362686655
Total  849811010790
EETC  54,965,869,170,532,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.294,53.9464.147,54.230,51.975
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.249,53.7813.932,53.885,51.775
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  30145185300150
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  510253035
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  101051515
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,240,337,739,521,9
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,7%95,5%94,3%95%93,6%
Taxa de rendiment (%)  95,8%89,7%87,7%84,2%86,2%
Taxa d'abandonament (%)  12,8%5,3%0%2,6%6,1%
Taxa de graduació (%)  74,4%89,5%80,6%63,2%67,4%
Taxa d'eficicència (%)  97,3%96,5%94,6%92,8%93,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  2011101520
Homes  2018171720
Total  4029273240
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2829252121
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11122
No Doctor  111--
Lectors  Doctor ---21
Associats  Doctor 23544
No Doctor  34425
Altres  Doctor 3---1
No Doctor  1----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 75,5%79%75,1%75,4%68,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,5%1,5%1,9%5,1%9,4%
No Doctor  8,5%3,3%1,7%--
Lectors  Doctor ---5,3%3,2%
Associats  Doctor 4,1%8,9%16,7%10,5%10%
No Doctor  5,1%7,3%4,6%3,8%7,4%
Altres  Doctor 4,5%---1,6%
No Doctor  0,7%----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14,4%16,2%21,3%19,6%19%
Tram VIU  82%79%78,7%76,6%78,8%
Tram NO VIU  3,6%4,8%-3,8%2,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  27,4%23,2%26,7%22,9%26,6%
Tram VIU  68,6%70,6%64,7%65,6%62,4%
Tram NO VIU  4%6,2%8,6%11,5%11%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,754,5%3,754,1%3,865,1%3,927,9%3,643,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  447,7%448,9%4,148,6%3,926,7%3,936,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,837,9%53,8%3,56,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%--5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,144,8%4,315,4%4,415,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,5%44,8%100%15,4%100%15,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%44,8%100%15,4%80%15,6%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).