UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Preinscripció  91778269-
Preinscripció vs oferta  227,5%192,5%205%172,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  14131817-
Homes  22253128-
Total  36384945-
Estudiantat TOTAL Dones  39313642-
Homes  49536268-
Total  888498110-
EETC  5654,965,869,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.362,53.294,53.9464.157,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.267,53.249,53.7813.912,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9030145215-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  551025-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  010105-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,239,240,337,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97%98,5%97,7%95,5%94,3%
Taxa de rendiment (%)  89,5%94,2%95,8%89,7%87,7%
Taxa d'abandonament (%)  16,9%26,3%12,8%5,3%0%
Taxa de graduació (%)  59,2%44,7%74,4%89,5%80,6%
Taxa d'eficicència (%)  94,9%95,6%97,3%96,5%94,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1614201110
Homes  921201817
Total  2535402927
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2629282925
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  11111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 21235
No Doctor  22344
Altres  Doctor 123--
No Doctor  --1--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 82,6%86%75,5%79%75,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,8%1,6%1,5%1,5%1,9%
No Doctor  5,4%4,8%8,5%3,3%1,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 5,8%1,6%4,1%8,9%16,7%
No Doctor  3,2%3,5%5,1%7,3%4,6%
Altres  Doctor 1,2%2,4%4,5%--
No Doctor  --0,7%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10,2%7,6%14,4%16,2%21,3%
Tram VIU  86,2%92,4%82%79%78,7%
Tram NO VIU  3,6%-3,6%4,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  17,4%15,6%27,4%23,2%26,7%
Tram VIU  78,1%79,6%68,6%70,6%64,7%
Tram NO VIU  4,4%4,7%4%6,2%8,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,751,7%3,850,8%3,754,5%3,754,1%3,865,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,949%4,149,7%447,7%448,9%4,148,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  437,1%3,722,5%3,837,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,7100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,557,1%4,442,5%4,144,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%57,1%76,5%42,5%61,5%44,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%57,1%94,1%42,5%84,6%44,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).