UPC    Acreditació de les titulacions
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  6193905660
Preinscripció vs oferta  203,3%310%300%186,7%200%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  6121347
Homes  2227353128
Total  2839483535
Estudiantat TOTAL Dones  7152099
Homes  3643493939
Total  4358694848
EETC  27,538,350,232,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.6492.2963.0141.948-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.566,52.2662.9541.903-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  67,5306045-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  15000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,339,643,740,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,4%97,6%97,6%99,7%98,4%
Taxa de rendiment (%)  93,9%84,9%94,1%97%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  16,7%0%0%2,6%6,2%
Taxa de graduació (%)  76,7%84,4%64,3%89,7%89,6%
Taxa d'eficicència (%)  99,3%93,5%93,6%96,4%97,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  728116
Homes  2316283825
Total  3018364931
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3734354352
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor 21112
No Doctor  ---11
Altres  Doctor 4332-
No Doctor  2111-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 87,2%92,7%94,4%92,1%92%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---0,3%0,3%
Associats  Doctor 4,3%2,7%2,8%0,3%2,3%
No Doctor  ---2,3%0,3%
Altres  Doctor 5,3%4,5%2,3%2,7%-
No Doctor  3,2%0,2%0,5%0,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  16,9%15,9%8,4%10,6%10%
Tram VIU  79,7%84,1%88,8%85,5%89,4%
Tram NO VIU  3,4%-2,8%3,9%0,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  12,8%11,3%5,6%11,5%9,4%
Tram VIU  85,6%87,8%92,7%84,4%81%
Tram NO VIU  1,6%0,9%1,7%4,1%9,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,857,3%3,956,4%3,863,5%3,861,5%3,846,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,156,8%4,254,4%459,1%4,159,2%4,147,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,511,8%3,822,2%383,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,347,1%4,150%425%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%47,1%72,2%50%75%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%47,1%88,9%50%83,3%25%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%87,5%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%37,5%100%46,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,7100%4,5100%5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5100%1,8100%4,1100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).