La informació de les tesis es mostra en dos apartats diferents de l'aplicació InfoPDI: a l'apartat "DOCÈNCIA" i a l'apartat "TESIS i ALTRES"
  1. Apartat DOCÈNCIA:

  2. Apartat TESIS i ALTRES:

  3. La mateixa informació s'ofereix de dues maneres diferents:
Última actualització: novembre 2014