InfoPDI
  • Contactar


Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Info PDI", on podreu realitzar la consulta dels indicadors sobre

La finalitat d'aquesta aplicació és mostrar els principals indicadors i resultats dels processos esmentats tant del darrer any avaluat com de tota la informació històrica disponible. Permet també generar informes parcials o totals ordenables i exportables a diferents formats.Accedir