Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Juiol 2010

                                                             Inici > Resultats enquesta de doctorat
- Resultats a nivell UPC
- Selecciona el periode

   1. Fase de docència
   2. Fase de recerca
   3. Fase d'elaboració de la tesi
   4. Organització i suport administratiu
   5. Mitjans
   6. Valoració global (gràfics)
   7. Dades personals i acadèmiques
- Resultats a nivell d'àmbits
   - Comparativa entre àmbits
   - Consulta d'un àmbit (Feu doble clic sobre l'àmbit)
- Resultats a nivell de programes (Feu doble clic sobre el programa)
   - Valoració global per programes
  Fitxa tècnica