Relació codis d'unitats

Procediment per assignar un codi a una unitat
Categories

Centres docents

Departaments

Instituts

Serveis

Àrees

Campus i UTG

Càtedres

Unitats de Recerca

Grup UPC i Altres unitats

No Vigents


Unitats de Recerca
Codi Sigles Nom Tipologia
191 CENIT Centre d'Innovació del Transport Entitats vinculades de recerca
470 CRCEMB Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona Centre específic de recerca
471 CRAE Centre de recerca de l'Aeronàutica i de l'Espai Centre específic de recerca
567 LCCA Laboratori de Control de Contaminació Ambiental Altres
579 LAB Laboratori d'aplicacions bioacústiques Altres
581 LCMA Laboratori del Centre de Medi Ambient Altres
632 CS2AC Research Center for Supervision, Safety and Automatic Control Centre específic de recerca
633 (MC)2 Mecànica de Medis Continus i Computacional Centre específic de recerca
634 INNOTEX INNOTEX CENTER Tecnio
635 IDEAI-UPC Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Centre específic de recerca
636 SSR Smart Sustainable Resources Centre específic de recerca
892 IG Institut de Geomàtica Entitats vinculades de recerca
894 inLab inLab FIB Laboratori
902 CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Entitats vinculades de recerca
904 CESCA Centre de Supercomputació de Catalunya Altres
905 CEPBA Centre Europeu de Paral·lelisme de Barcelona Altres
906 CIIRC Centre Internacional d'Investigació de Recursos Costaners Entitats vinculades de recerca
909 LIM Laboratori d'Enginyeria Marítima Centre específic de recerca
910 LCEM Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica Laboratori
911 CCP Centre Català del Plàstic Tecnio
912 FCIHS Fundació Centre Internacional d'Hidrologia Subterrània Altres
913 IEEC Institut d'Estudis Espacials de Catalunya Entitats vinculades de recerca
914 CPSV Centre de Política del Sòl i Valoracions Centre específic de recerca
916 CCABA Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla Centre específic de recerca
918 CREB Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica Tecnio
921 CANET Centre d'aplicacions de la xarxa Altres
922 CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes Tecnio
926 CTM Centre Tecnològic de Manresa Entitats vinculades de recerca
927 CTALP Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla Centre específic de recerca
928 CTTC Centre Tecnològic de la Transferència de Calor Tecnio
929 CDEI Centre de Disseny d'Equips Industrials Tecnio
930 CTVG Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú Altres
933 CDPAC Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya Centre específic de recerca
935 CDIF Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica Tecnio
936 CSSE Centre de Sistemes i Serveis Electrònics Altres
937 GCEM Grup de Compatibilitat Electromagnètica Tecnio
938 CDALTS Centre de Disseny i d'Aliatges Lleugers i Tractament de Superfície Altres
941 CIEFMA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials Tecnio
943 LABSON Laboratori de Sistemes Oleohidraulics i Pneumàtics Tecnio
945 SARTI Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació Tecnio
946 CITCEA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments Tecnio
948 CIRI CEPBA-IBM Research Institute Altres
950 LAM Laboratori d'Aplicacions Multimèdia Tecnio
951 CTF Centre Tècnic de Filatura Tecnio
952 GRAHI Grup de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia Tecnio
953 LEAM Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica Tecnio
954 CREMIT Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques Centre específic de recerca
956 CRESCA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari Tecnio
957 CRAL Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local Centre específic de recerca
960 CEBIM Centre de Biotecnologia Molecular Centre específic de recerca
964 CRIT Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia Tecnio
965 IBEC Institut de Bioenginyeria de Catalunya Entitats vinculades de recerca
966 LOGISIM Centre de Simulació i Optimització de Processos Logistics Altres
967 I2CAT Fundació I2CAT Entitats vinculades de recerca
968 BSC Barcelona Supercomputing Center Entitats vinculades de recerca
969 CETpD-UPC Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma UPC Centre específic de recerca
971 MCIA Centre Innovation Electronics. Motion Control and Industrial Applications Tecnio
972 LITEM Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials – UPC Centre específic de recerca
973 CERpIE-UPC Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses Centre específic de recerca
974 CER-LaCàN-UPC Centre Específic de Recerca de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria Centre específic de recerca
975 SEER Centre de Recerca de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable Tecnio
979 DAMA-UPC Data Management Group Tecnio
980 CREDA Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari Entitats vinculades de recerca
981 CRM Centre de Recerca en Matemàtica Entitats vinculades de recerca
982 CETaqua Centre Tecnològic de l’Aigua Entitats vinculades de recerca
984 CTTC Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya Entitats vinculades de recerca
986 FTCM Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa Entitats vinculades de recerca
988 IREC Institut de Recerca en Energia de Catalunya Entitats vinculades de recerca