Relació codis d'unitats

Procediment per assignar un codi a una unitat
Categories

Centres docents

Departaments

Instituts

Serveis

Àrees

Campus i UTG

Càtedres

Unitats de Recerca

Grup UPC i Altres unitats

No Vigents


Serveis
Codi Sigles Nom Tipologia
001 SP Servei de Personal Àrea de Personal i Organització
002 SE Servei d'Economia Àrea d'Economia i Serveis
007 SGA Servei de Gestió Acadèmica Àrea Acadèmica
017 PRISMA Servei Prisma Àrea TIC
020 SDP Servei de Desenvolupament Professional Àrea de Personal i Organització
022 SIRDI Servei d'Informació RDI Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
025 SSI Servei de Sistemes d'Informació Àrea TIC
026 SSG Servei de Suport a la Gestió Àrea de Personal i Organització
029 GIC Gabinet d'Innovació i Comunitat Àrea de Personal i Organització
030 GS UPC ALUMNI Gabinet de suport UPC Alumni Altres
033 SPA Servei de Patrimoni i Contractació Àrea d'Economia i Serveis
038 SJC Serveis Jurídics I Convenis Àrea de Serveis Jurídics
041 SC Servei de Comunicació Gabinet del Rector
042 SSICE Servei de Suport a l'ICE

043 SDDSTIC Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

044 SSTICI Servei de Suport TIC i Innovació

051 SDO Servei de Desenvolupament Organitzatiu Àrea de Personal i Organització
052 GPAQ Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
101 SCG Servei de Control de Gestió Àrea d'Economia i Serveis
102 SI Servei d'Infraestructures Àrea d'Economia i Serveis
111 GRI Gabinet de Relacions Internacionals Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
133 SGERI Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació Àrea de Recerca i Transferència / CTT
152 SSRI Servei de Suport a la Recerca i la Innovació Àrea de Recerca i Transferència / CTT
153 SGCRI Servei de Gestió del coneixement de la Recerca i la Innovació Àrea de Recerca i Transferència / CTT
520 BUPC Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius Àrea Acadèmica
546 SPRL Servei de Prevenció de Riscos Laborals Gerència
620 UPCesports Servei d'Esports Àrea d'Economia i Serveis
640 SLT Servei de Llengües i Terminologia Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
903 CCD Centre de Cooperació per al Desenvolupament Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals