Relació codis d'unitats

Procediment per assignar un codi a una unitat
Categories

Centres docents

Departaments

Instituts

Serveis

Àrees

Campus i UTG

Càtedres

Unitats de Recerca

Grup UPC i Altres unitats

No Vigents


Grup UPC i Altres unitats
Codi Sigles Nom Tipologia
012 Rectorat Rectorat

013 GER Gerència

054 GR Gabinet del Rector

120 GCS Gabinet del Consell Social

130 SINDIC Sindicatura de Greuges

140 CE Consell de l'Estudiantat

145 Parc-UPC Fundació Parc UPC Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
580 CUV Centre universitari de la visió Unitat Operativa
645 IThinkUPC I Think UPC Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
900 GEOMUSEU Museu de Geologia "Valentí Masachs" de la UPC

901 FCIM Fundació Centre CIM Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
919 FPC Fundació Politècnica de Catalunya Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
940 UPCNET UPCNET Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
959 PMT Parc Mediterrani de la Tecnologia Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)
976 CIT-UPC Fundació Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC Grup UPC. (Ens amb participació majoritària de la UPC)