Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

U

Unitats acadèmiques

Són les responsables directes de dur a terme l’activitat acadèmica de la Universitat. Tenen la consideració d'unitat bàsica els centres docents, els departaments i els instituts.

Darrera modificació: 24/08/2016 12:12:00

Unitats funcionals

Són les responsables de donar suport a l’activitat acadèmica, de gestió o de servei a la comunitat universitària o a altres unitats.

Darrera modificació: 16/05/2012 13:16:00

Unitats Transversals de Gestió (UTG)

Són les unitats d’administració i serveis que s’encarreguen de la gestió d’infraestructures de campus o presten serveis a diverses unitats o exerceixen totes dues funcions

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:17:00

UNITECH

Programa de mobilitat europeu que pretén formar els futurs directius tecnològics. Al llarg d'un intensiu any a l'estranger, l'estudiantat d'Unitech complementa les seves carreres tecnològiques amb un any acadèmic internacional, realitzant cursos orientats a la gestió i pràctiques en empreses.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

UPCommons

És el portal d'Accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüenment, incrementant-ne l'impacte en la docència i la recerca de tot el món.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Usuari

Destinatari més proper d’un servei, no solament qui utilitza un servei, sinó tot aquell que participa o intervé en el procés de producció i/o aquell que es beneficia del servei.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:28:00

Usuaris potencials

Nombre de possibles usuaris de la biblioteca. Es comptabilitzen el nombre de professors, PAS, estudiantat de 1r i 2n cicle de títols oficials i propis, estudiantat de doctorat, estudiantat de postgrau i màster, estudiantat de cursos d'especialització i estudiantat de centres adscrits amb els serveis bibliotecaris integrats a la Universitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

UTG

Sigles d'Unitat Transversal de Gestió.

Darrera modificació: 24/08/2016 12:18:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00