Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

Q

Quadre de comandament/sistema d'indicadors

Instrument que recull de forma sintètica i sistematitzada informació rellevant sobre la gestió, la realització d’actuacions i la consecució d’objectius d’una organització, amb la finalitat de ser utilitzada especialment en la presa de decisions.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:33:00

Qualitat

Capacitat per identificar les necessitats dels usuaris i satisfer-les, igualant o sobrepassant les expectatives que l’usuari té respecte a l’organització.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:34:00

Queixa

Insatisfacció expressada per un usuari basant-se en el no compliment de compromisos adquirits o actuacions deficients.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:34:00

Quinquenni de docència

És un període de 5 anys a través del qual s’avalua l’activitat docent del personal docent i investigador funcionari i contractat de l’àmbit universitari. 

Darrera modificació: 03/07/2012 10:22:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00