Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

O

Objectiu

Estat futur o resultat que es vol assolir, tant a nivell genèric com específic per una àrea d'activitat. Els objectius responen al desig d'aconseguir, amb èxit, la visió de la institució i els eixos estratègics definits.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:21:00

Objectius de qualitat

Relació d’aspectes, propostes i intencions a assolir amb el propòsit de millorar la institució, l’oferta formativa, la unitat o els serveis que s’avaluen.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:22:00

Oferta

Oferta de places que realitza la titulació avaluada. Aquesta oferta recull també el nombre de places corresponents al districte compartit.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Oferta de places

Nombre de places de nou ingrés que s'ofereixen en un centre per cursar una titulació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Organisme d'acreditació

Entitat independent que elabora normes, criteris i procediments educatius i duu a terme una avaluació d'experts per examinar els programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, i valorar si aquests criteris es compleixen.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:23:00

Orientació professional

Conjunt d’accions adreçades a l'estudiantat per tal d’ajudar-lo a definir els seus objectius professionals i l’accés a l’entorn laboral.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:23:00

Overhead

És el percentatge que s'aplica sobre el cost directe de l'activitat de recerca i que té per finalitat compensar a la institució dels costos directes associats als projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00