Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

N

No Apte a Fase Selectiva / Fase Inicial

Existeixen dues situacions que determinen que un estudiant o estudianta tingui la consideració de no apte d'aquest bloc curricular: 1. No apte de fase selectiva/inicial - quan, havent esgotat la seva permanència a la fase selectiva/inicial, no la supera curricularment. Aquestes persones estan afectades per l'article 4 de la Normativa de Permanència vigent. 2. No apte de primer any acadèmic -quan no ha superat un mínim de 15 crèdits en el seu primer any acadèmic. Aquestes persones estan afectades per l'article 3 de la Normativa de Permanència vigent. En els plans d'estudis amb fase selectiva/inicial d'1 quadrimestre aquesta situació no té efectes administratius ja que les persones en aquesta situació són "No aptes de Fase Selectiva/Inicial" en no haver-la superat en un temps igual al doble de la seva durada.

Darrera modificació: 18/05/2012 12:19:00

No conformitat

Incompliment d’un requisit del sistema de gestió.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:21:00

Nota de tall o nota d'accés

És la nota mínima necessària per accedir a una titulació universitària. No té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual cosa varia anualment. Com més demanda i/o menys places hi ha d'una titulació, més alta és la nota de tall. / En les titulacions amb límit màxim d'admissió (LMA) la nota de tall la marca l'últim/a alumne/a que apareix en la llista d'admesos de la fase de preinscripció de juny.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:58:00

Nota de tall via PAU/FP, 1a assignació

Valor mínim de nota per la via PAU/FP que permet accedir als estudis d'una titulació i que s'estableix mitjançant el primer procés d'assignació el mes de juliol. Aquesta nota correspon, doncs, a la de l'últim estudiant admès per aquesta via. Quan l'estudi no cobreix les places s'estableix una nota de tall tècnica de 5.

Darrera modificació: 18/05/2012 12:19:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00