Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

L

Lectores/ors o professorat lector contractat

Col·lectiu de professorat contractat amb caràcter temporal. El professorat lector és el professorat ajudant doctor, amb dedicació a temps complet, amb l'objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica. En cap cas el professorat lector no pot ésser contractat per més de quatre anys, que poden ésser consecutius o no. Han d'acreditar: estar en possessió del títol de doctor; acreditar, almenys, dos anys d'activitat docent o de recerca, predoctoral o postdoctoral, en situació de desvinculació de la Universitat d'adscripció i disposar d'un informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (LUC art. 49).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Llibre

Un llibre és una obra impresa o manuscrita no periòdica que compta amb una sèrie de fulls de paper que es reuneixen en un volum. Segons la definició de la UNESCO ha de contenir 49 pàgines o més, sense comptar les cobertes. Un llibre produït en format electrònic es coneix com a e-book, i també es pot trobar en format àudio i es coneix com a audiollibre.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:17:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00