Complements de Gestió


PUNTS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ (DIC)

El sistema de punts de l’activitat acadèmica és l’eina què s’ha dotat la Universitat Politècnica de Catalunya per reconèixer al PDI les activitats acadèmiques que duu a terme.

Els objectius del sistema de punts són:

L’activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, l’estudi, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la transferència i la valoració del coneixement, i l’extensió universitària, així com les activitats de direcció i de coordinació que duu a terme el personal docent i investigador per contribuir-hi (Article 110 dels Estatuts de la UPC - Abast de l’activitat acadèmica).

Les activitats de Direcció i Coordinació (punts DiC) és una vessant de l’activitat acadèmica de la UPC. En la majoria dels casos, aquests punts corresponen a l'exercici de càrrecs acadèmics unipersonals o a la participació en òrgans de govern.

Per poder reconèixer i valorar les activitats DiC, prèviament s'han de comunicar. Aquesta aplicació permet informar de les activitats de Direcció i Coordinació, per part de les unitats acadèmiques, corresponent a

 1. Òrgans Unipersonals d’Unitats Acadèmiques:
  Comunicació de les persones que han ocupat els càrrecs unipersonals i del reconeixement (en punts) que han gaudit
 2. Òrgans Col•legiats de les Unitats Acadèmiques:
  Comunicació de les persones que han estat membres dels següents òrgans (sempre i quan no sigui per l’exercici d’un càrrec unipersonal):
  • Juntes de Centres docents, de departaments o d’instituts de recerca
  • Consells de departaments i instituts
  • Comissions permanents o d’avaluació acadèmica dels centres docents
  • Membres d’altres comissions de centres docents, departaments i instituts de recerca que estiguin considerades als reglaments propis.

Documentació d'interès:

   Actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI
Manual d'ajuda

Calendari del procés: El procés d'introducció d'informació finalitza el 24 de juliol de 2015.


Accés a l'aplicació