Programa de carrera horitzontal del professorat ASSOCIAT
Novetat! A continuació podeu consultar la relació DEFINITIVA de persones admeses i excloses del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2016/2017): Relació admesos/exclosos.

Així mateix, també podeu consultar la relació de motius pels quals es pot haver quedat exclòs/a d’aquest procés d’avaluació: Motius exclusió.


Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar demanda davant el Jutjat Social que correspongui en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , Reguladora de la Jurisdicció Social.

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC”, la qual us permetrà, consultar el compliment dels requisits mínims per poder accedir al canvi retributiu, i que es troben regulats per la normativa següent:

A més a més us permetrà generar la corresponent sol·licitud i adjuntar la documentació que l’ha d’acompanyar.

El termini màxim per presentar la sol·licitud, és el dia 31 de maig del 2017. Podeu consultar la darrera versió del Calendari complet de tot el procés al següent enllaç: veure calendari.

Us podeu adreçar al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) per correu electrònic a través de l'adreça info.trams@upc.edu per qualsevol consulta o aclariment.