Esteu a punt d'accedir a l'aplicació Programa de Càtedres de la UPC, la qual us permetrà en aquesta fase, consultar la relació de mèrits que es tindran en consideració per a l'avaluació del Programa de Càtedres 2021.

Normativa:

Resolució:

 NOVETATS

  • L'aplicació del Programa de Càtedres romandrà tancada durant tota la fase d'avaluació i càrrega de dades.
  • Del 12 d'abril al 30 de juny s'obre el termini per tal que les unitats acadèmiques emetin els corresponents informes d'avaluació del bloc de "Mèrits - Informes d'Unitats".
  • El proper 24 de maig està previst publicar les dades dels indicadors de mèrits Arbre de decisions i mèrits Enquestes.